Emoce za volant nepatří

  g+   sdílet  

Každý člověk reaguje na vnější podněty odlišně, což je dáno jeho přirozenou osobností. Bohužel v silničním provozu jsou emoce řidiče často zdrojem nebezpečného jednání. A není vůbec výjimkou, kdy se nezvládnuté emoce za volantem promění na silnici v lidskou tragédii.

1

Asi nejvíce se při vyšetřování dopravních nehod hovoří o negativních emocích řidičů v souvislosti s agresivitou. Odborné odhady zmiňují až 40% podíl agresivního jednání řidičů při smrtelných dopravních nehodách. V obecné rovině lze původ agresivního chování hledat nejen ve vrozené dispozici daného jedince. Způsobit ho může v tomto případě také naučené chování, a především pak stresové vnější faktory, například pomalá jízda jiného vozu, chování chodců či složitá dopravní situace s časovou tísní a jiné.

Nezvládnuté emoce řidiče poté často směřují například k jízdě nepřiměřenou rychlostí, nesprávnému předjíždění či jinak nestandardnímu způsobu jízdy. A tady už mluví statistiky Policie ČR poměrně jasnou řečí, protože právě tyto tři příčiny dopravních nehod měli od ledna do listopadu roku 2021 za následek 232 zmařených lidských životů a v 746 případech došlo k těžkému zranění účastníka nehody. „Situace agrese na silnici mohou vyvolávat vytáčení jakési spirály agresivity, což je samozřejmě velice špatná věc. Proto je třeba zachovat chladnou hlavu a na agresivní podněty vůbec nereagovat, prostě úplně se od toho myšlenkově odříznout,“ říká PhDr. Michal Walter, dopravní psycholog. Ale není to jen agresivita, která je výsledkem průchodu emocí u řidičů. Patří sem i nevěnování se řízení či jiná forma nesoustředění se při ovládání vozidla, např. vlivem strachu, smutku, úzkosti, ale i radosti či euforie.

Častý volný průběh emocí však provází některé jedince i v jiných běžných oblastech života. „V kabině vozu existuje jistá forma odosobnění, která někdy způsobí, že děláme věci, jenž bychom jinak nedělali. Stejný fenomén funguje příkladně na sociálních sítích nebo na internetu. Tam lidé rovněž někdy napíší komentáře, které by v životě danému člověku do očí neřekli. V dopravním provozu se však takové silné emotivní projevy a reakce mění v nebezpečné,“ potvrzuje psycholog PhDr. Michal Černík.

Řešení problému nezvládnutých emocí za volantem tak prioritně začíná v celkovém uvědomění si vážnosti takového jednání. Jinými slovy, je potřeba neustále vnímat vysokou míru rizika vážné dopravní nehody. „Předností každého řidiče by měla být především odpovědnost a ohleduplnost vůči sobě i ostatním účastníkům silničního provozu, doplněná maximálním soustředěním na jízdu a aktuální dění na silnici. K celkovému pozitivnímu pocitu při cestování patří i odpovídající časová rezerva a také zachování příjemné atmosféry v kabině vozu, třeba poslechem oblíbené hudby,“ zdůrazňuje účinnou prevenci Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou.

Právě kampaň, která ve svém obsahu využívá videozáběry záchranářů při reálných dopravních nehodách dokládá, jak nebezpečné může být nezodpovědné chování řidičů. „Jestli se někteří řidiči změnili na základě videí, které v této kampani spatřili, je to jen dobře. A jestli jsme vychovali mladé řidiče k tomu, co je nenaučila autoškola a odnesli si z našeho celoročního seriálu něco do provozu, tak jsme moc rádi,“ uzavírá téma bezpečnosti na českých silnicích mjr. Ing. Dušan Uhlík, velitel stanice Karlovy Vary, HZS Karlovarského kraje, který na zmíněné kampani dlouhodobě spolupracuje.

VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE: Web nebo  YouTube

Zdroj: Statistika dopravní nehodovosti Policie ČR

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum.

Více informací: realita.tytozvladnes.cz.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O fondu zabrány škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

 

 

  g+   sdílet