20. veletrh zabezpečení a PO, 2. veletrh smart technologií

  g+   sdílet  

pragoalarm

 

Na pražském Výstavišti v Holešovicích se v novém termínu ve dnech 23. až 25. října 2013 uskuteční jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečení & požární ochrany PRAGOALARM a 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných budov a smart technologií PRAGOSMART.

Koncepce nadcházejícího jubilejního ročníku PRAGOALARMU jednoznačně naváže na úspěšný model z roku 2012 a bude jej dál rozvíjet. Bude se opět konat uprostřed pracovního týdne, čímž podtrhne své zaměření na profesionály v oboru a potenciální investory z komerční i soukromé sféry. Veletrh dále osloví zejména realizační/montážní firmy, bezpečnostní a IT manažery firem, odborníky ze stavebnictví, zástupce bezpečnostních služeb a silových složek státu.

Úvodní ročník PRAGOSMARTU měl za cíl seznámit odbornou veřejnost s možnostmi ve všech oblastech chytrého bydlení (Bezpečí, Úspory, Pohodlí, Zábava, Ekologie), letos se zaměření veletrhu navíc rozšiřuje i o problematiku uplatnění smart technologií v projektování, výstavbě a provozu průmyslových a kancelářských budov (Řízení, Regulace, Automatizace, Integrace).

Hlavním tématem v roce 2013 bude: Uplatnění „inteligentních“ technologií v zabezpečení a protipožární ochraně budov, Integrovaná bezpečnostní řešení s využitím ICT, Uživatelský komfort a úspory.

Stavíme na osvědčeném

Úspěšné propojení bezpečnostního oboru s „inteligentními“ technologiemi na minulém veletrhu bude pokračovat i letos, tentokrát s mnohem větším důrazem na tematickou a návštěvnickou synergii, jíž přináší. Nově se veletrh zaměří i na problematiku šetrných budov.

Pokračovat bude i úspěšný projekt Poradenského centra, jehož cílem je poskytnout návštěvníkům inspiraci, rady a základní informace o možnostech zabezpečení a nabídnout ucelený přehled produktů a služeb dostupných na českém trhu. Garantem projektu je odbor prevence kriminality MVČR a další odborní partneři veletrhu.

I přes jednoznačný trend propojování zabezpečení s IT bude věnován dostatečný prostor pro prezentaci přehlídky mechanických zábranných systémů, které jsou i nadále základním kamenem zabezpečení komerčních i soukromých budov. I  tento sektor přináší své novinky a inovaci v podobě mechatronických systémů.

Cílem podzimního veletrhu je společně s odbornými partnery vytvořit v rámci doprovodného programu hodnotnou vzdělávací platformu s aktivním zapojením vystavujících firem, aby se tak zvýšil přínos veletrhu pro odborné návštěvníky. Více info nawww.pragoalarm.czwww.pragosmart.cz

  g+   sdílet