Docházkové systémy jsou za posledních 10 let technologicky výrazně dále

  g+   sdílet  

pichacky dochazkový system

Evidence docházky a pohybu osob na pracovišti je pro vás, tedy pro zaměstnavatele nejen zajímavá, ale i v mnoha ohledech důležitá s ohledem na firemní kapsu. Přiznejme si, že poctivý zaměstnanec se též nemá v principu samozřejmě čeho obávat. Naopak.

Dnešní unikátní technologie usnadní nejen vlastnit 100% přehled o pohybu pracovníků, ale i  velmi zjednoduší výpočet docházkových údajů. Je konec vypisování, sepisování, výpočtů a přiblížení se k případným chybám. Zároveň tyto moderní systémy zásadním způsobem pomohou k lepší pracovní morálce zaměstnanců.

Naši uživatelé též oceňují, že systém monitoruje aktuální přítomnost a pohyb  osob na pracovišti. Nemusí složitěji dohledávat, kde se kdo pohybuje, ale mají informaci ihned. Systém také využívají firmy, které zabezpečují rozsáhlejší objekty pomocí strážných, protože usnadňuje dokumentaci jejich práce.

dochazkovy system_pocitac

Firma Alarm KFS s.r.o. je zástupcem pro instalace docházkových a evidenčních systémů společnosti Ikos  pro velkou část Středočeského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Systém využívá dlouhodobě prověřený a odzkoušený funkční software DOCH3.

Proč zavádět docházkový systém

• obdržíte nástroj pro kvalitní evidenci docházky a vyhodnocení využívání pracovní doby Vašich zaměstnanců

• získáte čas vašich zaměstnanců, který dosud vynakládají na neefektivní vyplňování docházkových a mzdových výkazů

• výrazně zkrátíte dobu potřebnou ke zpracování mezd

• dostanete nástroj ke zvýšení pracovní kázně a k efektivnímu využívání pracovní doby

• odstraníte chyby, které vznikají ručním zadáváním docházkových údajů do mzdových systémů

• zamezíte úmyslnému zkreslování a úpravám údajů

• zrychlíte a zpřehledníte plánování směn

• získáte okamžitý přehled o přítomnosti zaměstnanců

• snížíte prostoje Vašich zaměstnanců

• dodržíte příslušná ustanovení zákoníku práce

Proč zvolit právě docházkový systém IKOS-D3

Docházkový systém IKOS-D3 je určen pro kvalitní zpracování a vyhodnocení docházky. Díky jedinečné koncepci, se kterou byl navržen, lze pomocí tohoto nástroje řešit veškeré situace, které mohou při výpočtu docházky a souvisejících údajů nastat a tím Vám usnadňuje každodenní práci. S použitím flexibilního výpočetního mechanismu zpracujete většinu anomálií vznikajících při vyhodnocení docházkových údajů.

Docházkový systém IKOS-D3 ve spojení s terminály pro sběr dat je určen pro automatizovanou evidenci docházky, řízení přístupů osob do vymezených prostor, sledování výrobních operací nebo práce na zakázkách a k přípravě podkladů pro výpočet mezd. Svým charakterem je systém IKOS-D3 určen jak pro malé firmy s několika zaměstnanci, tak i pro rozsáhlé organizace s tisíci zaměstnanci.

Ergonomické uživatelské rozhraní

• ovládání systému je navrženo s maximálním důrazem na přehlednost a nenáročnost obsluhy

• ovládací prvky jsou rozloženy do přehledných logických skupin. Tím se značně zkrátí doba pro

zaškolení Vašich pracovníků

• komfortní editor docházkových údajů soustřeďuje veškeré docházkové transakce a vypočtená data do jednoho místa a umožňuje uživateli pracovat v docházkových účtech s časovými, číselnými, logickými či textovými položkami a také s položkami typu seznam

• vypočtená data lze sdružovat do samostatných logických skupin – záložek (jako např. v MS Excel)

• pro každý docházkový účet si můžete nastavit vlastní nápovědu – uživatelé tak budou vždy

vědět, jak mají postupovat

• pomocí nastavitelné kontroly opravovaných údajů lze jednoduše zamezit vložení nesprávných hodnot

• přehledné ikony usnadňují rychlou navigaci, vzhled systému je optimalizován do standardů Windows

Variabilita

• díky použité unikátní technologii uživatelsky programovatelného výpočetního jádra, založeného na procedurálním jazyku PASCAL, Vám systém neklade žádná omezení a můžete tedy velice jednoduše nastavit výpočet docházkových údajů zcela individuálně pro různé skupiny zaměstnanců či dokonce pro jednotlivé zaměstnance

• výpočetní jádro lze kdykoli průběžně upravovat a měnit tak chování výpočtů podle aktuálních požadavků organizace i legislativy

• pomocí propracovaného mechanismu uživatelských práv lze jednoduchým způsobem přidělit oprávnění uživatele k jednotlivým částem programu, k oddělením či pracovním skupinám

• uživatelská práva mohou být rozšířena až na úroveň přístupu k jednotlivým docházkovým

účtům nebo datovým záznamům

• systém umožňuje provádět ruční opravy v docházkových datech a zároveň protokoluje

poslední změny

Systém neklade žádná omezení a můžete tedy velice jednoduše nastavit výpočet docházkových údajů zcela individuálně pro různé skupiny zaměstnanců či dokonce pro jednotlivé zaměstnance.  Naši odborní pracovníci Vám na základě vašich požadavků přizpůsobí celý systém přesně na míru. Vzhledem k jednoduché možnosti exportu a importu výpočetního jádra jsme schopni reagovat na Vaše požadavky na změnu i bez naší návštěvy. U mnoha našich zákazníků držíme službu i přes vzdálený přístup, takže dokážeme velmi pružně reagovat na jejich požadavky. Vyhněte se papírování, pojďte s dobou a budete mít přehled včetně úspory.

Více informací: ALARM KFS

  g+   sdílet