S&T CZ spouští Bezpečnostní kompetenční centrum

  g+   sdílet  

Společnost S&T CZ, přední český systémový integrátor, oznámil spuštění nového Bezpečnostního kompetenčního centra (SOC, Security Operation Centre). Možnost pronájmu SOC jako služby na míru přináší podnikovým zákazníkům vysokou míru flexibility a nákladovou efektivitu při zajišťování kybernetické bezpečnosti v organizaci.

Security Operation Center S&T CZ (SOC) zajišťuje průběžný monitoring a analýzu kybernetické bezpečnosti v organizacích v režimu 24/7. Nepřetržitou analýzou aktivit v sítích, na koncových bodech, serverech, v aplikacích, databázích a dalších systémech organizace zajišťuje kompetenční centrum včasnou detekci a reakci na případné bezpečnostní události. Odhalovat, analyzovat a reagovat včas na bezpečnostní incidenty umožňuje kombinace technologických řešení, prověřeného souboru procesů a zkušeností expertního týmu kompetenčního centra.

Význam SOC spočívá především ve vysoké úrovni certifikovaných bezpečnostních konzultantů, jejichž znalosti mohou zákazníci z řad podniků v rámci služeb centra využít. Podniky zpravidla nedisponují dostatečnými zdroji na vlastní bezpečnostní experty, kteří by efektivně spravovali a využívali jejich bezpečnostní technické prostředky. Služby SOC tak mohou plně a zodpovědně zajistit bezpečnost jejich podnikového IT s plným využitím jejich stávající infrastruktury.

„Včasná reakce na bezpečnostní útok ještě před jeho následným zneužitím eliminuje škody, nebo může útoku zcela zamezit. Unikátní možnost pronájmu SOC jako služby poskytuje zákazníkovi vysokou míru flexibility a jistotu stoprocentního zajištění IT bezpečnosti. Podle zvolené úrovně služby přebírá S&T CZ zodpovědnost za bezpečnost organizace v příslušné míře, a nabízí řešení nedostatku interních zdrojů nebo nedostatečné kvalifikace pracovníků IT oddělení na straně zákazníka. Firmy se tak nemusí zabývat bezpečností, ale mohou se soustředit na vlastní podstatu svého podnikání a zvyšování produktivity,“ říká Martin Fruhauf, bezpečnostní expert společnosti S&T CZ.

Mezi hlavní činnosti Bezpečnostního kompetenčního centra S&T CZ se řadí:

  • Real-time monitoring: sběr logů na centrální úložiště a jejich pokročilá korelace; incident management; rychlá analýza z různých prostředí a technologií a spolupráce při řešení a zastavení objevených hrozeb
  • Reporting & audit: pravidelný reporting a přehled o bezpečnosti v organizaci; auditní zprávy + auditní stopy a zákaznický reporting specifického chování aplikací
  • Post incident analýza: forenzní analýza; vyšetření incidentů a vytváření znalostní báze a postupů
  • Správa a podpora bezpečnostních zákaznických technologií: integrace zákaznických technologií do dohledového centra, konzultace při rozvoji a využití stávajících technologií

„V rámci činností SOC hledáme neobvyklé aktivity, které by mohly naznačovat bezpečnostní incident nebo zneužití systémů či aplikací. Tým SOC zajišťuje spolehlivý monitoring činností, aby případné bezpečnostní incidenty byly správně identifikovány, analyzovány, odhalovány, vyšetřovány a hlášeny,“ říká Martin Fruhauf, Security segment manažer, S&T CZ. „Expertní úroveň našeho týmu je historicky podložena dlouholetou zkušeností se zajišťováním bezpečnosti pro zákazníky z řad středních a velkých podniků napříč celým trhem. Mezi našimi klienty jsou společnosti z finančního sektoru, státní správy a samosprávy, energetiky, telekomunikací a výroby,“ dodává Miroslav Bečka – generální ředitel a jednatel S&T CZ.

V rámci širokého portfolia služeb nabízejí vyškolené a certifikované týmy bezpečnostních expertů společnosti S&T CZ mimo jiné i bezpečnostní analýzu provozu, analýzu digitálních aktiv společnosti, risk analýzy, řízení identit a správu privilegovaných účtů, řešení SIEM, bezpečnostní testování i technologie a návrhy řešení v souladu s nařízením GDPR. Více informací o nabídce bezpečnostních řešení společnosti S&T CZ naleznete na https://www.sntcz.cz/bezpecnost/.

 

 

  g+   sdílet