Společnost Amazon a její ekologická opatření u nás i ve světě

  g+   sdílet  

Den Země, připadající na 22. duben, je mezinárodní připomínkou nutnosti sjednotit společné kroky k ochraně planety. Společnost Amazon se rozhodla vydat cestou udržitelné budoucnosti a zavázala se dosáhnout nulové produkce uhlíkových emisí během příštích 20 let. Nejzásadnější kroky zahrnují využití technologií a recyklovatelných materiálů, udržitelných zdrojů energie a šetrné nakládání se zdroji vodními. Také v Česku je otázka enviromentálních opatření aktuální. Distribuční centrum v Dobrovízi patří k nejekologičtějším budovám v České republice za posledních deset let.

Amazon Wind Farm Texas Launch

Distribuční centrum Amazonu v Dobrovízi patří mezi nejekologičtější budovy postavených za posledních 10 let

 

Klimatický Závazek do roku 2040

Společnost Amazon ve spolupráci s platformou Global Optimism přijala v září 2019 Klimatický Závazek, který vyzývá signatáře, aby se zavázali snížit emise skleníkových plynů ve svých provozech na nulu do roku 2040, tedy ještě o deset let dříve, než jak ukládá Pařížská dohoda. Cílem tohoto přístupu je zmírnit nepříznivé dopady společností na životní prostředí a vytvoření zdravého a prosperujícího ekosystému.

„V Amazonu jsme se zavázali k investicím do udržitelnosti, protože to je výhra pro všechny – je to dobré pro náš obchod, planetu, naše zákazníky a naši komunitu,“ zní ze strany společnosti.

Konkrétní opatření vycházejí zejména ze snahy o eliminaci skleníkových plynů, využívání udržitelných zdrojů energie, partnerství s ekologickými dodavateli nebo podpory recyklovatelných materiálů na pracovištích společnosti. Jejich postupné zavádění můžeme vidět už v Severní Americe a Evropě.  Například solární nebo větrné alternativy, které zajišťují energii v sídlech Amazonu dnes najdeme na mnoha místech Spojených států, v Británii, Irsku, Španělsku, Švédsku, Itálii nebo Indii. Všechna tato místa jsou zaznamenána v přehledné mapě. Vize dále počítá se všemi světovými kontinenty.

Elektro doprava je další z oblastí, do které Amazon investuje. Americká firma Rivian aktuálně pracuje na výrobě 100 000 bateriových dodávek, které budou od roku 2021 dovážet zboží k zákazníkům Amazonu. Zakázka na nákup takového množství elektromobilů je historicky největší.

Budova Amazonu v Česku je jednou z nejekologičtějších staveb za poslední desetiletí

Také v Česku využívá Amazon prostředky šetrné k životnímu prostředí. Distribuční centrum v Dobrovízi u Prahy je jednou z nejekologičtějších budov postavených za poslední desetiletí. Díky tomu v roce 2015 získalo mezinárodní certifikaci BREAAM Excellent. Certifikát reprezentuje ekologické kategorie a kritéria, která zahrnují šetrné užívání energie a vody, problematiku znečištění a odpadu, využívané materiály, zdraví a kvalitu života nebo řídící procesy. Na prestižním seznamu se Amazon v Dobrovízi ocitl vedle Národní technické knihovny v Praze, centrály ČSOB v pražských Radlicích a dalších staveb, jejichž dokončení se hodnotí jako přelom v oblasti udržitelného rozvoje.

Budova v Dobrovízi byla oceněna z hlediska tepelného řešení (plynové topení s nízkými emisemi, rekuperace tepla a zvýšená izolace stěn a střechy), senzorového LED osvětlení, inteligentního řízení budov a minimální spotřeby vody. Samotná stavba objektu proběhla za použití materiálů s omezením těkavých organických látek a důkladnou recyklací stavebního odpadu.  V jeho okolí pak byly v souladu se zachováním krajinného rázu vysázeny stromy a další rostliny nebo vybudována vyhrazená místa pro drobné živočichy.

Opatřením, které v rámci distribučního centra pozitivně přispívá ke snižování uhlíkových emisí, je také podpora hromadné dopravy využívané pro transport zaměstnanců. V blízkosti budovy PRG2 jsou všem pracovníkům k dispozici zastávky autobusů i vlaku, které k denní svozové přepravě do zaměstnání a domů zdarma využívá přes 90 % z nich. Dále se v areálu nachází také vyhrazená parkovací místa pro sdílené automobily nebo přístřešky pro jízdní kola.

Budova centra podnikových služeb Amazonu v Česku Rustonka v pražském Karlíně také získala ocenění v oblasti ekologického řešení. Certifikát LEED patří celosvětově k nejrespektovanějším certifikačním systémům udržitelnosti budov. Rustonka navíc pro svou ekologickou a energetickou efektivnost obdržela certifikaci LEED GOLD, tedy druhý nejlepší stupeň.

„Jedním z hlavních cílů Amazonu je ekologie, udržitelný rozvoj, minimalizace negativního dopadu našeho podnikáni na životní prostředí – ochrana zákazníků a zachování planety pro další generace. Celosvětově investujeme do projektů, které k tomu přispívají. Rovněž klademe důraz na to, abychom působili v budovách s nízkou energetickou účinností a nízkými náklady na údržbu,“ říká Michal Šmíd, generální ředitel distribučního centra Amazonu v Dobrovízi.

 

 

  g+   sdílet