Jak cestovat do okolních zemí?

  g+   sdílet  

V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje MZV ČR i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlá restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí. Tato se postupně uvolňují, a tak je třeba se před cestou zajímat o aktuální situaci k danému datu. Následující informace je proto vztahovat k době zveřejnění. Přepokládá se, že bude následovat v průběhu června další uvolňování a rozšíření cestování například do Slovenska a podobně. Odborníci ÚAMK tedy sestavili základní informace ke stavu před závěrem května.

Cesta do Chorvatska

Potřebné doklady

Při cestě do Chorvatska mohou občané České republiky použít jako cestovní doklad občanský průkaz nebo cestovní pas.  Děti mladší 15 let musí mít cestovní pas, protože podle nařízení EU z roku 2012 musí mít každá osoba, která překračuje hranice, svůj vlastní cestovní doklad.

Doklady potřebné pro přejezd přes Rakousko, Maďarsko, Slovinsko – Občanský průkaz nebo cestovní pas.

Ode dne 14. 5. 2020 Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky potvrdilo, že bude vstup občanům EU na území Chorvatska umožněn po předložení potvrzení o rezervaci ubytování v ubytovacím zařízení v Chorvatsku.

Pro přejezd (Rakouskem, Slovinskem, Maďarskem) jsou nutné dálniční známky (lze zakoupit na centrále UAMK) a do Chorvatska lze zapůjčit mýtnou krabičku, která zlevní a zrychlí průjezd po chorvatských dálnicích (lze zapůjčit v centrále Autoturistu v Praze 4).

Specifika daná současným stavem

Všichni přijíždějící občané cizích států mají být při překročení hranice evidováni s uvedením adresy, kde budou ubytováni, včetně kontaktního telefonního čísla a doby pobytu, resp. data plánovaného vycestování z Chorvatska. Během pobytu v Chorvatsku musí turista dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

 1.  omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru,
 2. během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách musí každý měřit teplotu, a je-li tato vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa.

Od 11. května se začala v Chorvatsku obnovovat meziměstská veřejná hromadná doprava (letecké, autobusové i vlakové) a zintenzivní se i městská hromadná doprava. Dále bude zrušeno omezení pohybu mimo kraj/župu bydliště (zrušen tak bude systém elektronických povolenek, bez nichž nebylo možné mezi kraji cestovat).

11. května 2020 byla spuštěna třetí vlna uvolňování opatření, což znamená:

 1. povolení shromažďování na veřejnosti do počtu čtyřiceti osob (dosud bylo omezení do pěti lidí),
 2. otevření nákupních center,
 3. obnovení provozu pohostinských zařízení (proti původním předpokladům bude povolena obsluha nejen venkovních zahrádek, ale i vnitřních prostor),
  otevření národních parků a chráněných krajinných oblastí,
 4. povolení organizace venkovních sportovních tréninků,
 5. obnovení provozu fitness center,
 6. obnovení standardní výuky na prvním stupni základních škol.

18. května: obnovení činnosti kin, divadel, konání koncertů a uměleckých manifestací a fungování veřejných bazénů.

Čeští turisté mohou Rakouskem projet bez testů na Covid, jestliže během průjezdu nedojde k zastavení, a totéž platí i pro rakousko-slovinskou hranici. Bude třeba předložit rezervaci ubytování v Chorvatsku. Slovinsko na své území vpouští jen lidi, kteří mají umožněný vstup do některého dalšího státu (doba pobytu na Slovinsku je pak maximálně 24 h).

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
 • Holmec – Grablach,
 • Karavanke – Karawankentunnel,
 • Vič – Lavamund,
 • Ljubelj – Loibltunnel,
 • Trate – Mureck,
 • Radlje – Radlpass,
 • Svečina ‒ Berghausen,
 • Gederovci – Sicheldorf,
 • Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
 • Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
 • Korensko sedlo – Wurzenpass,

V případě vstupu do Rakouska a průjezdu této země se doporučuje mít u sebe již vyplněné formuláře (Prohlášení o vstupu a průjezdu).

Otevřené hraniční přechody do Rakouska

Přechody v provozu 24 hodin denně:

 • Dolní Dvořiště – Wullowitz
 • České Velenice – Gmünd-Böhmzeil
 • Nová Bystřice – Grametten
 • Hatě – Kleinhaugsdorf
 • Mikulov – Drasenhofen

Přechody v provozu od 5:00 do 23:00 h

 • Vratěnín – Oberthürnau
 • Hevlín – Laa an der Thaya
 • Valtice – Schrattenberg

Přes Maďarsko zatím na dovolenou nelze projíždět. Lze očekávat, že situace se bude postupně rozvolňovat, ministerstvo zahraničí ČR o tom s Maďarskem jedná.

Polsko

Hranice Polska jsou minimálně do 12. 6. uzavřeny pro všechny cizince. Výjimku tvoří pendleři nebo přeshraniční studenti, tito nemají povinnost 14denní karantény.

Z povinné 14 denní karantény při vstupu na území PL jsou vedle řidičů v mezinárodní kamionové přepravě zboží dále zproštěny tyto kategorie osob: letecké posádky; námořní rybářské posádky; posádky námořních lodí; posádky vlaků přepravujících zboží; řidiči vozů nebo skupiny vozů do 3,5t převážející věci (bez nutnosti, aby tento převoz byl předmětem podnikatelské činnosti); pracovníci v zemědělství pracující na druhé straně hranice se sousedním státem; příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při výkonu služby; příslušníci spojeneckých vojsk plnící úkoly na území Polska; členové akreditovaných diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci.

Od 18. 5. 2020 se ruší povinnost karantény pro všechny občany PL a států EU a EHS pracujících v Polsku nebo ve státech EU a EHS. Povinnost karantény se rovněž ruší pro žáky a studenty studující v Polsku nebo v sousedním unijním státu, jakož i pro jejich zákonné zástupce.

V případech upuštění od karanténní povinnosti Polsko nevyžaduje, aby se osoby při překračování hranice prokazovaly negativním výsledkem testu na SARS CoV-2.

 Funkční hraniční přechody s ČR

 1. 3. 2020 Polská vláda rozhodla o zákazu vstupu všech cizinců na území Polska a o přerušení mezinárodní letecké a vlakové dopravy. Státní hranice Polska bude možné z ČR překročit pouze na stanovených hraničních přechodech:

Pěší:

 • Cieszyn – Český Těšín

Osoby a zboží:

 • Cieszyn – Chotěbuz (silniční)
 • Gorzyczki (silniční)
 • Nowe Chałupki (silniční)
 • Trzebina (silniční)
 • Kudowa – Słone (silniční)
 • Jakuszyce (silniční)
 • Głuchołazy (silniční)
 • Gołkowice (silniční)
 • Łubawka (silniční)
 • Wiechowice (silniční, od pondělí do pátku 5:00–7:00, 13:00–14:00, 21:00–23:00)
 • Pietrowice (silniční, od pondělí do pátku 7:00–9:00, 14:00–15:00, 20:00–22:00)
 • Boboszów (silniční, od pondělí do neděle 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00)
 • Zawidów (silniční, od pondělí do neděle 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00)

Zboží:

 • Zebrzydowice – Petrovice u Karviné (železniční)
 • Chałupki – Bohumín (železniční)
 • Głuchołazy – Jindřichov ve Slesku (železniční)
 • Głuchołazy – Mikulovice (železniční)
 • Międzylesie – Lichkov (železniční)
 • Mieroszów – Mezimĕstí (železniční)
 • Lubawka – Královec (železniční)
 • Zawidów – Frýdlant v Čechách (železniční)

Tranzit

V současné době je pozemní i letecký tranzit zakázán. Výjimky jsou udělovány výjimečně, zejména z humanitárních důvodů.

Doprava

Pozemní hranice zůstanou uzavřeny do 12. 6. 2020. Mezinárodní vlaková přeprava zůstává přerušena až do odvolání. Aerolinky LOT zrušily všechny ne cargo lety až do 31. 5.

Hromadná doprava funguje v omezené míře, taktéž letecké/vlakové a autobusové spojení mezi jednotlivými regiony. Kapacita pro počet přepravovaných osob v rámci hromadné přepravy osob (autobusy, tramvaje, metra) je dána buď 1/2 kapacity míst k sezení, případně 1/3 kapacity míst k sezení i stání.

Odkazy na místní instituce

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl  a www.gis.pl.

Německo

Podle současných informací je vstup na území Německa pro osoby, které nemají německou státní příslušnost povolen za podmínek:

 • za účelem cesty domů do Německa, pokud zde mají podle práva místo obvyklého pobytu (hlavní bydliště),
 • - za účelem pobytu v Německu jen v případě, že to je nutné k zachování v zahraničí již existující rodiny (doprovod nebo sloučení rodin v Německu). Státní příslušníci třetích zemí potřebují vízum kategorie D.
 • za účelem výkonu výdělečné činnosti anebo provedení závazků ze smluv (přeshraniční pracovníci, pracovníci v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, poslanci Evropského parlamentu, akreditovaní diplomaté). Toto platí i pro agenturní zaměstnance v potravinářství a specializované smluvní pracovníky (montážní dělníci, stavitelé tunelů, betonáři), kteří do Německa přicestují letecky. Je třeba předložit potřebné průkazné doklady (potvrzení pro přeshraniční pracovníky, pracovní smlouvu, poklady k dané zakázce či tzv. Grenzgängerkarten umožňující pobyt a výkon pracovní činnosti v Německu).
 • za účelem tranzitu/průjezdu do vlasti, pokud není k dispozici alternativní spojení a je možný vstup do dané země i průjezd tranzitními zeměmi. Účel cesty a předpoklady pro vstup do cílových i tranzitních států je zapotřebí doložit (cestovní pas, potvrzení o nahlášení bydliště, povolení k pobytu, jízdenky či letenky). Za těchto podmínek je do Německa možné přicestovat i pozemní dopravou za účelem odletu z německého letiště.

Povolen je vstup, mají-li dotyční k tomu závažné důvody. Například:

 • termín u lékaře, pokud dané zdravotní ošetření lze provést pouze v Německu, a bez tohoto ošetření by došlo k životu nebezpečnému zhoršení zdravotního stavu,
 • péče o člena rodiny, kterou může zajistit pouze a nutně jen rodinný příslušník. Zde je zapotřebí předložit příslušné lékařské osvědčení/potvrzení,
 • vyzvednutí člena rodiny za účelem zdravotní péče v zahraničí s příslušným lékařským osvědčením/potvrzením,
 • péče o dítě/rodinného příslušníka s příslušným lékařským osvědčením/potvrzením,
 • výkon střídavé péče o dítě, pokud je výkon péče nutný, aby druhá osoba vykonávající péči mohla pracovat. Je zapotřebí předložit odpovídající doklady,
 • cesta zemědělce nebo lesníka za účelem obhospodařování ploch v Německu, pokud tak působíte v oblasti výroby potravin. Vstup do země je v případě předložení příslušných dokladů povolen. Čistě soukromé účely sem nespadají.

V případě podezření na infekci koronavirem (SARS-CoV-2) mohou místně příslušné úřady veřejného zdraví případně zavést další opatření podle německého zákona na ochranu před infekcemi. Osoby, které pro cestu nemají závažné důvody, nesmí do Německa cestovat.  To platí i pro osoby vykazující symptomy typické pro onemocnění koronavirem. Vstup do země za účelem turismu, nákupů nebo návštěv (včetně návštěv manželů nebo dětí) povolen není.

Telefonní kontakt na německou ambasádu v Praze 257 113 111.

Rakousko

Pro cestující z ČR do Rakouska platí následující pravidla:

 1. Cestující musí předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší než čtyři dny. Formulář tohoto atestu ke stažení zde v ENDE.
 2. Pokud tento atest nepředloží, bude cestujícímu vstup do země odepřen.
 3. Osoby, které mají v Rakousku hlavní či vedlejší pobyt, nebo zde běžně pobývají – tyto osoby mohou do země vstoupit i bez tohoto atestu, pokud se bezodkladně odeberou do domácí 14denní karantény a tuto skutečnost potvrdí vlastnoručním podpisem (doba v karanténě se může zkrátit, pokud v jejím průběhu bude daná osoba otestována na nákazu s negativním výsledkem).
 4. Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne bez zastávky a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze projíždět, dokládáte jak konkrétními doklady, tak například i dostatkem paliva v nádrži).

V případě vstupu do Rakouska a průjezdu Rakouskem doporučujeme mít u sebe již vyplněné formuláře, které naleznete zde v CZ a DE.

Výše uvedená pravidla se nevztahují (tj. není potřeba atest, ani osoba automaticky nejde do karantény) na:

 • přepravu zboží,
 • cesty v rámci průmyslové a obchodní činnosti (gewerblicher Verkehr) s výjimkou přepravy osob,
 • cesty z důvodů hodných zvláštního zřetele včetně rodinných důvodů – nutno spolehlivě prokázat při hraniční kontrole, např. prostřednictvím vyplnění podobného formuláře, jako je uveden ZDE,
 • repatriační jízdy a osoby, které jedou vyzvednout své příbuzné na letiště Schwechat,
 • pendlery (viz samostatný článek pravidel pro pendlery),
 • české žáky a studující v Rakousku (viz samostatný článek pravidel pro žáky a studenty).

Řidiči a obslužný personál nákladních vozidel a pendleři mohou být podrobeni zdravotní kontrole na hranicích (měření tělesné teploty).

V případě vstupu do Rakouska a průjezdu Rakouskem se doporučuje mít u sebe již vyplněné formuláře, které naleznete zde:

Formulář ke stažení/česky 

Formulář ke stažení/německy 

Slovensko

Vstup na území Slovenska a tranzit není možný kromě výjimek uvedených na stránkách MZV a EZ Slovenské republiky.

Cesta za rodinou pro cizince na území SR je možná pouze pro osoby blízké občana SR (manžel, manželka, nezletilé dítě).

Turistika

Cizinci, kteří chtějí cestovat na území SR pouze za účelem turistiky, nesplňují podmínky pro vstup na území SR a nejsou vpuštěni. Pro cestování za účelem turistiky se výjimky neudělují.

Pro vstup na území SR musí dotyčný patřit do některé z těchto kategorií osob.

Doprava

Od 13. 3. 2020 je zastavena mezinárodní vlaková, autobusová i letecká doprava do a ze Slovenska až do odvolání. Cestu autem lze uskutečnit jen přes vybrané hraniční přechody. Turistické výletní lodě smějí Slovenskem jen projíždět, nesmějí však nikde přistát.

Otevřené hraniční přechody ČR – SR jsou:

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, Drietoma – Starý Hrozenkov, Brodské – Břeclav (dálnice), Makov – Bílá-Bumbálka, Horné Srnie – Brumov – Bylnice, Moravské Lieskové – Strání, Vrbovce – Velká nad Veličkou, Skalica – Sudoměřice (nová cesta), Holíč – Hodonín, Lysá pod Makytou – Střelná.

Vnitrostátní doprava na Slovensku funguje v omezené míře, většinou podle víkendových jízdních řádů.

Opatření po vstupu na Slovensko

Všem osobám, které vstoupí na území SR po 20. 4. 2020, je nařízena izolace ve státem určených zařízeních na dobu nevyhnutelnou pro vykonání diagnostiky na COVID 19. Po negativním testu jsou propuštěni do 14denní domácí karantény.

Samozřejmě, že situace se postupně rozvolňuje a proto aktuální přijatá opatření na Slovensku naleznete na stránce vlády SR.

V případě specifických případů, podrobností apod. je doporučeno místo české ambasády použít linky Ministerstva verejného zdravia SR: (+421) 905 903 053 / 917 222 682.

Slovinsko 

Slovinsko umožňuje transit osob bez nutnosti karantény a atestu, pokud se v zemi nezdržíte déle než 24 h. Prokázat to lze zejména dokladem o rezervaci ubytování v jiné zemi, která je cílovou destinací.

Pro podrobnosti, které nejsou výše, lze kontaktovat příslušné zastupitelské úřady daných zemí v ČR.

Otevřené hraniční přechody

 

 

  g+   sdílet