Dopady dopravních nehod: Podchlazení může ohrozit život zraněného

  g+   sdílet  

Závažnost každé dopravní nehody v zimním období se může nečekaně znásobit v neprospěch jejího účastníka v okamžiku, kdy z jakéhokoliv důvodů nemůže opustit poškozené vozidlo a je vystaven nepříznivým klimatickým podmínkám včetně nízké venkovní teploty. Začíná tak boj lidského těla s jeho podchlazením a riziko zástavy srdeční činnosti se postupně zvyšuje.

13

Jen za minulý rok se dle statistik stalo na českých silnicích během zimních měsíců (tedy v prosinci, lednu a únoru) celkem téměř 22 tisíc dopravních nehod, při kterých bohužel vyhaslo 94 lidských životů a těžké zranění si přivodilo 281 účastníků těchto nehod. Kromě zvýšeného nebezpečí vlivem kluzkého či zledovatělého povrchu vozovky, kdy řidič často nepřizpůsobí jízdu povětrnostních podmínkách, číhá v případě nehody na její účastníky další „nepřítel“ – nízká teplota vzduchu. Ne vždy se totiž zraněný může vlastní schopností dostat z poškozeného vozidla, ať už typem svého zranění nebo zaklíněním v havarovaném vozidle. Bez případné pomoci, a navíc v odlehlém místě, se tak při chladném až mrazivém počasí nachází ve vážném ohrožení života.

3 (5)

Stres ze zimy

Tepelný komfort je totiž pro lidské tělo zcela zásadní z pohledu zachování jeho životních funkcí, příkladně pro normální činnost metabolismu a průběh enzymatických reakcí. A zatímco v teplém prostředí reguluje teplotu těla průtok krve v žilním plexu až k povrchu kůže, v zimním období tato schopnost přenosu tepla, i vlivem velkých tepelných ztrát, do některých částí těla rapidně klesá. Výsledkem zúžení cév a tím omezení proudění krve do kůže je poté celkové snížení teploty těla pod 35,5 °C. Zejména u kosterních svalů pak dochází k nekontrolovatelnému třesu a k produkci až pětkrát většího tepla než v klidovém stavu. V této situaci negativně působí i stresové hormony.

2 (1)

Hraniční teplota 28 °C

Další postupný pokles celkové teploty lidského těla charakterizuje chladná a bledá kůže, zrychlený dech i srdeční pulz a také celková zmatenost postiženého. Dochází rovněž k pocitu chladu a bolesti v končetinách se zvyšujícím se svalovým třesem. Ke zlomu ve vnímání těchto pocitů dochází u podchlazení těla k teplotě 28 °C, kdy je postižený apatický, usíná a jeho zájem o okolí klesá. V dalším průběhu pak může ztrácet vědomí a správná funkce srdce začíná být ohrožena možným vznikem arytmií. Případnou zástavou krevního oběhu je tento účastník dopravní nehody v bezprostředním ohrožení svého života. Rozhoduje tedy včasná a účinná pomoc na místě nehody.

„Vedle přirozené primární snahy o vyproštění z vozu je potřeba při uvíznutí poškozeného ve voze zajistit do příjezdu záchranářů dle možností péči o jeho tepelný komfort, a to výhradně pasivní formou. K tomu může sloužit suché a teplé oblečení na přikrytí v kombinaci s aplikací protišokové izotermické fólie, která je povinnou součástí autolékárniček,“ zdůrazňuje postup první pomoci při podchlazení Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš.

5 (4)

VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE NA WEBU https://www.tytozvladnes.cz/dopady-nehody/videa/podchlazeni.html

01-logo-zk (3)

O Portálu nehod:

Tento web již necelé dva roky přispívá k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Přináší široké i odborné veřejnosti užitečné informace pro prevenci nehodovosti na českých silnicích. Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, kde je možné zobrazit si i místa s četnějšími nehodami právě motorkářů. Provozovatelem Portálu nehod je DataFriends. Projekt vznikl za podpory fondu zábrany škod a za vstřícné spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů. Více informací: www.portalnehod.cz.

02-logo-ttz (1)

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici a nově informuje také o dopadech dopravních nehod na zdraví člověka. Více informací: www.tytozvladnes.cz

 

Kampaň „Ty to zvládneš – dopady nehod“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

 

O fondu zabrány škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

 

  g+   sdílet