Špičkový lokalizační systém = vyšší bezpečnost pracovníkům v rizikových provozech

  g+   sdílet  

Průmyslové havárie jsou noční můrou všech odpovědných pracovníků v průmyslových výrobách, zejména však pracovníků bezpečnostních složek. Jsou ohroženy značné majetky, ale i zdraví a životy osob.

Bezpečnost pracovníků

Chemické, hutní či jiné společnosti s rizikovými provozy neustále hledají nová řešení, jak efektivně monitorovat své pracovníky, s cílem zvýšit jejich bezpečnost v nebezpečných či havarijních situacích.  Využití moderních lokalizačních technik je jednou ze zajímavých možností jak tohoto cíle dosáhnout.

Lokalizace

Okamžitým přínosem je přesná lokalizace osob (ev. zařízení) v případě vzniku havarijní situace. Zde je čas kritickým faktorem a záchrana osob (či zařízení) je výsledkem soustředění sil a energie do míst, kde jsou osoby (či zařízení) „uvězněny“.

Efektivní systémy

Ekahau systém ale může být také efektivně použit pro lokalizaci osob, které se musí pohybovat v nebezpečném prostředí nebo ke sledování pohybu v místech, pro které je nutné mít povolení, či která jsou zakázaná.

Dalším přínosem je i možnost nasazení tagů pro měření teplot či vlhkosti v daném prostoru. Hodnoty jsou automaticky zapisovány v požadovaných intervalech – v případě překročení nastavených mezí jsou automaticky spouštěny příslušné stupně upozornění či alarmů včetně dalších aktivit (SMS, e-mail).

Služby lokalizačního systému EKAHAU RTLS využívají např. v České republice vědci z ÚOCHB Akademie věd v Praze, Masarykův onkologický ústav v Brně nebo na Slovensku pracovníci přečerpávacích stanic Transpetrol a.s.

Výhody řešení

-         Rychlá a jednoduchá instalace.

-         Cenově dostupné – nejsou nutné žádné další investice do speciální infrastruktury.

-         Řešení využívá standardní Wi-Fi, žádné proprietární řešení.

-        Zvyšuje bezpečí všech pracovníků, kteří se pohybují v prostředí rizikových provozů v případě havárií či katastrof

Použití

Ekahau aktivní Wi-Fi tagy komunikují v rámci bezdrátové sítě vysíláním signálů, které jsou řízeny softwarem (Ekahau RTLS Controller). Controller pomocí patentovaných algoritmů propočítává pozici pracovníka a předává ji dalšímu produktu – Ekahau Vision. Ekahau Vision je webovská aplikace, umožňující uživateli zobrazit poslední známou pozici pracovníka na mapovém podkladu objektu, dále umožňuje správu zpráv (funkce pager), editací reakcí na událost (alarm, e-mail. SMS) či export dat do dalších spolupracujících systémů (docházkový systém, zabezpečovací systém, kamerový systém, apod.).

Řešení

Společnost d-Health s.r.o. dodává na český trh vyspělé řešení, které umožňuje sledování a lokalizaci předmětů či osob v reálném čase (RTLS). Toto řešení je založeno na technologii bezdrátové sítě Wi-Fi a lokalizačního software společnosti EKAHAU Inc.

  g+   sdílet