Interaktivní výcvik zásahů všech složek IZS ve 3D simulovaném prostředí XVR.

  g+   sdílet  

Formou  aplikované virtuální reality získá frekventant výcviku  mimořádně efektivní přípravu na mimořádné události, v rozsahu od běžných zásahů po události komplexní a vyžadující součinnost řady složek.

Událostí se závažnějším narušením kritické infrastruktury, s větším počtem zdravotnických ztrát nebo obzvláště komplikovaných zásahů, které přesahují svým rámcem běžnou rutinu, nebývá za profesní karieru mnoho.
Cílená příprava je z logických důvodů omezena na teoretické studium a účast na různých typech cvičení. Ta jsou nákladná, vyžadují mobilizaci sil a prostředků, musí  dopadnout vždy dobře a proto i chyby mohou být považovány za správný postup. Není možná analýza v reálném čase, není  možné průběh vrátit a zvolit odlišný postup.
Využití prostředků virtuální reality v profesionálním programu XVR umožňuje vysoce racionálně provádět  nácviky řešení mimořádných událostí na úrovni operační/taktické /strategické. Především jsou cvičeny rozhodovací procesy a jejich praktické prosazování, včetně nejtěsnější spolupráce s ostatními složkami IZS.
Nácviky jsou realizovány tzv.instruktorskou metodou, která je však velmi efektivní, vysoce interaktivní, kdy cvičící vidí důsledek toho či onoho  rozhodnutí. Příprava scénářů je limitována jen předdefinovaným prostředím  (město, venkov, administrativní budova, průmyslový objekt, dálnice, nádraží, letiště atp), rozsah a povaha události záleží na předpokládaném rozsahu, druhu,komlikacích (osobní auta, letadlo, vlak, bus, nebezpečný náklad, požár, radiační  nehoda, sníh, déšť, vítr, směr větru, povaha kouře, ale i rozsah  poranění).

Praktické provední nácviku využívá datovou projekci situace, ve které se  cvičící sám pohybuje, z řídícího počítače instruktora  je vývoj události a  její řešení upracováno v reálném čase, což se opět promítá do prostředí, ve kterém se cvičící pohybuje. Významným prvkem výcviku je možnost současně v jednom scénáři propojit řešení z pohledu (a to i doslovně) jednotlivých složek IZS, ale třeba dispečera závodu, ostrahy podniku atp.
Systém je mobilní , nácvik může být proveden v kterékoliv místnosti, během služby, lze jej kdykoliv přerušit (skutečný výjezd). Během  zaměstnání  frekventant prožije  přímou, koncentrovanou, třebaže virtuální  zkušenost z řešení událostí, se kterými může být v životě konfrontován, ale jen málokdy připraven.

Jedná se o výjimečnou metodu, která umožňuje přípravu způsobem, odpovídajícím jak náročnosti řešeného úkolu, tak moderním didaktickým postupům. V současnosti 3D virtuální výcvik HZS využívají významné požární sbory v SRN, např. v Berlíně, Düsseldorfu, ve škole požární ochrany Porýní-Vestfálska, ve všech provinciích Holandska, ve Velké Británii atd. Metoda je uplatňována v souladu s dokumenty GŘ HZS ČR, tzn. např. katalogem typových činností, bojovým řádem a dalšími předpisy.

Výcvik může být zajištěn jak dodavatelsky včetně nezávislých lektorů, tak po zakoupení licence vlastními instruktory, kteří tak získávají netušené možnosti vizualizací události zintenzívnění přípravy.

Výhradním distributorem v ČR je Ambulance Meditrans s.r.o.,Modřanská 98, 147 00 Praha 4, e.mail: Ilja.chocholous@ambulance-meditrans.cz Tel. 00420 777 111 191

  g+   sdílet