Bezpečná dálniční svodidla

  g+   sdílet  

Dnes se můžete podívat na test nových dálničních svodidel vyvíjených ocelárnami Arcelor Mittal ve spolupráci s institucemi a úřady odpovědnými za dopravní bezpečnost.

Nová svodidla označená AM mají podle dostupných informací být nejen pevnější než současný typ NH4, ale zároveň jsou také lehčí. Nárazy, kterým musí v provozu odolat přitom nejsou nijak malé. Pravidla pro jejich schválení požadují mimo jiné splnění následujících požadavků:

  1. musí vydržet náraz vozidla bez totální destrukce podélných částí,
  2. žádné velké části systému nesmí být odděleny a ani se nesmějí stát nebezpečnými pro dopravu nebo chodce,
  3. žádná část systému nesmí proniknout do kabiny vozidla,
  4. nesmí způsobit deformaci kabiny vozidla, která by mohla způsobit zranění.
  g+   sdílet