Nevyzvednuté zboží z internetu.

  g+   sdílet  

nakup I

Potřebovala bych radu ohledně vyzvednutí věci. Jedná se o osobní vůz, který před 3 roky od nás zakoupil, přes server jeden muž. Zaplatil, ale do dnes si vůz nevyzvedl, nereaguje na email (to je jediný kontakt, který na dotyčného máme) ani neposlal přes výzvu osobní údaje k převodu vozu. Můžeme vůz prodat nebo zlikvidovat?

Odpověď:

Dotaz se tedy týká postupu v případě prodeje osobního automobilu přes internet, kdy dojde k úhradě kupní ceny, ale kupující si věc nepřevezme. V případě uzavření kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě odevzdat kupujícímu, a tomu vzniká povinnost si věc převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. Pokud si kupující věc, ač byl vyzván, nepřevezme, může prodávající na jeho náklady věc umístit ve veřejném skladišti, nebo věc prodat. Jestliže již došlo k úhradě kupní ceny od kupujícího, avšak věc si nepřevzal a posléze byla prodána jinému zájemci, došlo na straně prodávajícího k bezdůvodnému obohacení a je povinen kupní cenu vrátit. Pokud od doby úhrady kupní ceny uběhly již tři roky, je právo na její vydání promlčené.

Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje v tzv. subjektivní promlčecí lhůtě dvou let od doby, kdy se dotyčný dozvěděl, že se někdo na jeho úkor bezdůvodně obohatil. Nejdéle se však toto právo promlčí do tří let od chvíle, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo. Promlčením se rozumí, že dotyčný nemůže úspěšně vymáhat vrácení bezdůvodného obohacení u soudu, pokud druhá strana namítne promlčení. Příklad: Kupující uhradil kupní cenu za objednaný vůz dne 1.7.2010, vůz si nevyzvedl a nereagoval na urgence. Pokud by nyní požadoval vrácení kupní ceny, má na vrácení nárok, ale nemůže jej úspěšně uplatnit u soudu. Je tedy čistě na prodávajícím, zda kupní cenu vrátí nebo namítne promlčení a kupní cenu si ponechá.

Téma vybráno z dotazů zaslaných do Právní poradny (poradna@svetvbezpeci.cz/ zaslala paní B.)

Pro Svět v bezpečí odpověděla Mgr. Dora Boková

  g+   sdílet