EKOLOGICKÝ ŠETRNÝ TISK S ÚSPOROU

  g+   sdílet  

samsung

 

V posledních letech naše životní prostředí ohrožují klimatické změny. Vlády různých zemí pochopily, že ekologie je oblastí, která pro ně může představovat konkurenční výhodu oproti jiným státům, a začaly uplatňovat tzv. „zelenou“ politiku, která nutí podniky zavádět postupy snižující jejich závislost na energii z fosilních paliv.Jako pobídky ke snižování spotřeby energie vlády nabízejí slevy na daních a jiné motivační nástroje pro firmy, které splní nové ekologické předpisy.
V rámci snah o optimalizaci spotřeby energie a dlouhodobé snížení nákladů se firmy ohlížejí po efektivních řešeních pro řízení a monitorování využití tiskáren. IT manažeři a administrátoři potřebují účinným způsobem spravovat celé soubory multifunkčních tiskových zařízení (MFP) za současného snižování spotřeby energie a nákladů na tiskový spotřební materiál spotřebu. Kvůli rostoucím cenám papíru i tonerových kazet společnosti hledají stále agresivnější způsoby sledování a omezování spotřeby těchto materiálů.

Ekologické tiskové řešení snižující spotřebu materiálu i elektrické energie

Společnost Samsung dobře rozumí významu ekologie a snahy o udržitelnost života na Zemi. Díky dlouhodobému vývoji úspěšných ekologických produktů je proto světovým lídrem v oblasti snižování spotřeby materiálu a elektrické energie.
Řešení Samsung EcoPrint Professional nabízí IT administrátorům sadu volitelných energeticky úsporných prvků.Ovladače zařízení je možné konfigurovat a nastavovat pomocí vzdáleného přístupu, což samo o sobě přispívá ke snížení spotřeby materiálu i energie.

  1. Hospodárnější využívání zdrojů a snižování provozních nákladů díky uživatelské konfiguraci ovladače u více počítačů bez speciálního serverového systému prostřednictvím systému Easy Deployment Manager (EDM)
  2. Snížení spotřeby toneru a papírů selektivním tiskem prostřednictvím Easy Eco Driver (EED)
  3. Úspora elektrické energie a snížení nákladů na spotřební materiál prostřednictvím vzdálené správy skupin tiskáren SyncThru ™ Admin 

Přednosti

• IT administrátoři kontrolují spotřebu materiálu a elektrické energie prostřednictvím sady volitelných úsporných prvků.
• Jednotliví uživatelé mohou také přispět k úsporám energie používáním ekologických tiskových režimů.

Zdroj: SAMSUNG

  g+   sdílet