Městské kamerové a dohlížecí systémy v praxi

  g+   sdílet  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Problematika rekonstrukcí městských kamerových a dohlížecích systémů je v dnešní době oproti jiným oblastem poplachových systémů specifická úspěšným prolínáním legislativy a nasazování moderních technologií.

Jak se projevila tato kombinace za dobu trvání programu prevence kriminality a co nového přináší propojení IP a klasických kamerových systémů?

Jak se daří po dvou letech od přijetí prvních z řady tzv. „IP norem“ jejich využití v reálné praxi?

Je vhodnější udržovat v provozu původní analogový systém, nebo bude afektivnější pozvolný přechod přes hybridní na plně „digitální“ (IP)?


Datum a čas konání:                            10. 10 .2013, prezence od 9:00 / předpokládané                                                                           ukončení 15:30 hod.

Místo konání:                                       Tiskový sál MVČR ; Nad Štolou 3, Praha 7

Pořádají:                                              MV ČR OPK a Policie ČR ve spolupráci s TRIVIS a ORSEC

Moderátor:                                           JUDr. Tomáš Koníček / Odbor prevence kriminality MV ČR

Registrace a přihlašovací formulář:       (www.orsec.cz / Informační servis / Kalendář akcí / 10. 10. 2013)

Účastnický poplatek:   účast bez poplatku – nutná registrace (jedna z podmínek vstupu do objektu MV ČR)

Možnost účasti:            konference je určena pouze pro státní správu,
účastníci nekomerční sféry budou k účasti vyzváni osobním dopisem (srpen 2013),
případně v rámci následné emailové korespondence (září 2013).


Cílová skupina:

Zástupci obecních a městských policií, zástupci NBÚ a státní správy


Program:

Představení programu prevence kriminality, pořadatelů a přednášejících

CCTV & MKDS (1996-2010)

Metodika projektů MKDS
(JUDr. Tomáš Koníček / Odbor prevence kriminality MV ČR)

Pravidla výstavby (stavební zákon / vyhláška / bezpečnostní posouzení)
(Ing. Tomáš Mikula / TM-project)

Příklad dobré praxe -  Analogový kamerový systém
(MP Klatovy)

Téma před přestávkou: Praktické tipy pro využití fotopastí v prevenci kriminality
(MP Liberec)

Přestávka s praktickou ukázkou

IP CCTV (2010-2015)

Vývoj oboru vliv IP, nové normy a aktualizace metodických pokynů MVČR
(Michal Randa / ORSEC s.r.o.)

Rekonstrukce, nebo nový kamerový systém (rozbor jednotlivých řešení)
(Pavel Skřivánek / IPSECURITY, s.r.o.)

Ochrana osobních údajů při používání analogových radiostanic strážníky MP
(MVDr. František Bartoš / inspektor UOOU)

Příklad dobré praxe – Hybridní systém částečná rekonstrukce
(MP Milevsko)

Příklad dobré praxe – IP systém kompletní rekonstrukce
(MP ..)

Přestávka s praktickou ukázkou

Kritéria výběru IP CCTV kamer (hodnocení nejen z pohledu světelných podmínek)
(Miloš Kohout / AXIS Communications s.r.o.)

Od analogových ke sdíleným IP MKDS systémům (vlastní nebo sdílené sítě)
(Tomáš Metelka / METEL s.r.o.)

IP videodohledové platformy (jednostranné nebo otevřené monitorovací systémy)
(Ing. Alexandr Němec / ATEAS CZ s.r.o.)

Prostředí operátora a uživatelský komfort (návrh pracoviště, ergonometre, efektivita)
(Radovan Hošek / Fujitsu Technology Solutions s. r. o.)

Shrnutí / vize / diskuse

Anotace přednášek

Metodika projektů MKDS a aktualizace metodických pokynů MV ČR

Přednášející: JUDr. Tomáš Koníček / Odbor prevence kriminality MVČR
Anotace: Odbor prevence kriminality MV ČR (OPK) podporuje výstavbu a rozšiřování MKDS již od počátku dotačního cyklu finančními prostředky v rámci Programu prevence kriminality od roku 1996. Protože jde o projekt situační prevence, který je finančně značně náročný, měl a má OPK několik zásadních podmínek pro realizátory. Praktickou metodikou jsou „Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti Městského kamerového dohlížecího systému“. Tyto RP jsou součástí schválených Zásad pro poskytování finančních prostředků na projekty z Programu prevence kriminality. Jsou každoročně aktualizovány vzhledem k modernizaci používané techniky, technickému pokroku, včetně legislativně právních dopadů používání MKDS (zejména z pohledu na zákon č. 101/2000 Sb.)

Pravidla výstavby (stavební zákon / vyhláška / bezpečnostní posouzení) 

Přednášející: Ing. Tomáš Mikula / TM-project
Anotace: Optimální promítnutí požadavků zadavatele na funkce bezpečnostních systémů do projektové dokumentace není jednoduchá záležitost. Zadavatel, většinou jako laik v oboru bezpečnostních systémů, stojí před nelehkým úkolem zhodnotit úrověň a kvalitu objednané projektové dokumentace, jakožto základního kamene technických podmínek zadávací dokumentace. Jedině s dobrou studií a navazující projektovou dokumentací lze uvažovat o nastavení jednotných podmínek uchazečům o zakázku a předejití zbytečným problémům při výběrovém řízení..

Rekonstrukce, nebo nový kamerový systém (rozbor jednotlivých řešení)

Přednášející: Pavel Skřivánek / IPSECURITY, s.r.o.
Anotace: Digitalizace kamerových systémů – jednoduchý úkon, nebo komplikace pro všechny zúčastněné? Jak se projeví tzv.„Digilizace“ a nasazení encodérů při připojení stávajících kamer? Je řešením HD-SDI? Jak se vyrovnat s HD rozlišením? Je řešením přenos ethernetu po koaxiálním kabelu – jak jde pro IP řešení využít přenosových koaxiálních tras? Příklady realizace jednotlivých  řešení.

Ochrana osobních údajů při používání analogových radiostanic strážníky městských policií

Přednášející: MVDr. František Bartoš / UOOU
Anotace: Příspěvek se zaměřuje na problematiku používání analogových radiostanic s ohledem na §13 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. MP při výkonu své činnosti v souvislosti s ověřováním totožnosti osob prostřednictvím radiokomunikace zpracovává osobní údaje, proto musí přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům.

Vývoj oboru vliv IP, nové normy a aktualizace metodických pokynů MVČR

Přednášející: Michal Randa / ORSEC s.r.o.
Anotace: Každá z oblastí poplachových systémů by měla mít určitě definována svá základní pravidla, která nazýváme všeobecné systémové požadavky. V případě poplachových systémů jsme na tato základní pravidla byli zvyklí od nepaměti.  Výjimku tvoří kamerové systémy, u kterých jsme si na definici systémových požadavků museli počkat až do prosince 2010, kdy vstoupila v platnost chybějící a dlouho očekávaná norma ČSN EN 50132-1 (Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky).

Kritéria výběru IP kamer, nejen z pohledu světelných podmínek (hodnocení nejen z pohledu světelných podmínek)

Přednášející: Miloš Kohout / AXIS Communications
Anotace: Současná úroveň využívaných detekčních metod a aplikací v kamerách, pokročilá událostní logika a vzájemná komunikace mezi IP kamerami. Rozdílné přístupy k aplikačnímu vybavení kamer.

IP videodohledové platformy

Přednášející: Ing. Alexandr Němec / ATEAS CZ s.r.o.
Anotace: Přechodem světa kamerových systémů do prostředí počítačových sítí vznikly a stále vznikají nové výzvy pro IP videodohledové platformy, se kterými se musí vypořádat s cílem nabídnout uživatelům kamerového systému maximum funkcí, ale zároveň též jednoduchost ovládání a správy. Mezi aktuální výzvy pro IP videodohledové platformy patří otázky bezpečnosti, standardizace a integrace video inteligentních funkcí.

Konverze  od analogových ke sdíleným IP MKDS systémům (vlastní nebo sdílené sítě)

Přednášející: Ing. Tomáš Metelka / METEL s. r. o.
Anotace: IP technologie přináší  zcela  nový   pohled k  bezpečnému  využití  a sdílení  přenosových médií. Možnosti jejich efektivního využití  v souladu s normami  řad ČSN EN 50132 a IEEE 802.3.

Prostředí operátora a uživatelský komfort (návrh pracoviště, ergonometrie, efektivita)

Přednášející: Radovan Hošek / Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
Anotace: Každý IT systém nabízí různý uživatelský komfort, spolehlivost, dostupnost a energetické parametry. Jak můžete vhodným výběrem a návrhem systému ušetřit zásadní prostředky? Jak efektivně využívat integrovaných funkcionalit a investovat efektivně do zálohovacích/storage systémů? Kdy se vyplatí původní systém vyměnit za nový, kdy pomůže upgrade?

Zdroj: Prevence kriminality, foto: SKS Blansko

  g+   sdílet