SAIK – představení systému pro správu klíčů a dohled nad nimi

  g+   sdílet  

Uvažujete o nákupu systému pro správu a dohled nad klíči ve své organizaci? Pojďme se podívat na tuto problematiku společně se společností BT Electronics, jejíž systémy se mohou pochlubit celou řadou zajímavých, až výjimečných vlastností. Zvolili jsme nejrychlejší cestu a na výhody tohoto systému se zeptali přímo představitelů dodavatelské společnosti BT Electronics.

saik01

Na koho je systém SAIK cílen, jsou to pouze banky a státní instituce, nebo středně velké subjekty?

Automatic Key Management systém je cílen na každou instituci, která má za cíl mít perfektní kontrolu nad svou budovou, svými dokumenty, daty a zaměstnanci. Toto je umožněno řízením toku klíčů. Je jasné, že instituce jako banky, státní a veřejné úřady, armádní objekty jsou nejvíce zainteresovány mít jasný a přesný řád ve věci klíčů, ale s postupem času a s vývojem obchodu začínají mít zájem o námi nabízená řešení i menší dobře organizované firmy. Naše produkty jsou vždy řešeny na míru pro každou organizaci, bez ohledu na velikost, která cítí potřebu zlepšit své fungování.

saik02

Jaké přesně problémy SAIK řeší, co by mělo kupce přimět rozhodnout se Váš produkt zakoupit, jakou máte konkurenční výhodu z pohledu kupujícího?

SAIK obecně řeší širokou škálu záležitostí počínaje monitoringem docházky a pracovní doby až po zamezení možnosti, aby zaměstnanec odešel z objektu s chráněným klíčem v kapse. Zjednodušeně řečeno, systém SAIK dohlíží na každou osobu a klíč v organizaci. Jsme schopni vytvořit širokou škálu reportů, z velké části vycházejících ze specifických potřeb zákazníka.

Celý proces výroby jak hardwaru, tak softwaru probíhá v BT Electronics. Tím vzniká konkurenční výhoda našeho systému nad podobnými produkty, poněvadž jsme schopni vytvořit řešení přesně na míru konkrétní organizace tak, abychom naším produktem přinesli partnerovi konkurenční výhodu na trhu zvýšením jejich vnitřní bezpečnosti a úrovně organizace.

saik03

Jaké existují alternativy k Vašemu produktu? Jaké jiné cesty mohou vést k vyřešení problémů, které řeší SAIK, tedy pokud se kupující nerozhodne pro SAIK, v jakém smyslu jsou ostatní alternativy horší?

Existuje několik dalších výrobců a distributorů bezpečnostních systémů v oblasti klíčů, jejichž nabídka se podobá systému SAIK. Naší výhodou je flexibilita a možnost výroby individuálních řešení. SAIK umožňuje ochranu jak několika klíčů v malé dílně, tak tisíců klíčů ve velké korporaci.

Více informací o celé škále produktů společnosti BT Electronics, najdete zde.

  g+   sdílet