HELMA NA KOLO JE POVINNOST – PODÍVEJTE SE NA STATISTKY

  g+   sdílet  

466059637

Statistiky dopravních nehod cyklistů jsou velmi smutné. V roce 2011 bylo v ČR usmrceno celkem 50 cyklistů, z toho v 45 případech neměl zúčastněný cyklista přilbu. V roce 2010 bylo toto číslo ještě vyšší. Celkem bylo usmrceno 70 cyklistů a 63 z nich vyjelo bez přilby. V loňském roce počet usmrcených cyklistů opět narostl a to na 64 cyklistů, 54 z nich nemělo přilbu, což činí 84 % z celkového počtu usmrcených cyklistů. Tato hrůzné číslo tvoří desetinu obětí všech dopravních nehod.

O nutnosti při každém nasednutí na kolo helmu není nutno pochybovat. Pro lepší představu o tom, jak souvisí rychlost a jak narůstá nebezpečnost s rychlostí, použijme příklad pádu z výšky na betonovou plochu.

177980283

Cyklista jede rychlostí 15 km/hod. a spadne po hlavě dolů. Jeho pád odpovídá skoku po hlavě na beton z výšky jednoho metru.

Cyklista jede rychlostí 25 km/hod. a spadne z kola na hlavu. Jeho pád se rovná skoku z výšky 2,5 m hlavou dolů na beton.

Došlo ke kolizi cyklisty a auta. Kolo jelo rychlostí 15 km/hod. a auto 35 km/hod.. Síla nárazu cyklisty se poté rovná rychlosti 50 km/hod. a odpovídá skoku z výše 10 m.

Výsledky odborných studií prokázaly, že cyklisté, kteří nosí přilbu, podstupují 19 x menší riziko úmrtí než ti, kteří ji nepoužívají. S pomocí ochranných přileb lze předejít 83% fraktur lebky, 53% zranění měkkých částí hlavy a 48% poškození mozku.

Bezpečnostní cyklistické přilby jsou vysoce efektivní v prevenci poranění hlavy a jsou zvláště důležité pro děti, protože ty utrpí většinu vážných úrazů hlavy následkem cyklistických nehod. Nejčastější místa poranění hlavy u dětí, ke kterým dochází po pádu z kola: hlava – 44%, paže – 27%, břicho – 6%, kolena 23%. Hlava pády z kola nejvíce odnáší.

Chraňte mozky svoje a vašich dětí na všech letních cestách.

CHRAŇTE MOZKY I V LÉTĚ

Česká republika dodržuje obvyklé evropské trendy v nárocích na používání ochranných přileb. Podívejte se, jak je to s povinností nosit helmu v dalších zemích ať si užijete výlety bez potíží. Chraňte mozky doporučují nosit helmu na kolo vždy.

480235449

ČESKÁ REPUBLIKA – Ochranné přilby povinné pro cyklisty do 18 let

BELGIE – Helmy nejsou ze zákona povinné. Za špatné viditelnosti musí být vybavena osvětlením.

BULHARSKO – Cyklistické helmy nejsou povinné.

ČERNÁ HORA – Předepsaná helma, v nočních hodinách a za snížené viditelnosti osvětlení.

DÁNSKO – Přilby nejsou povinné.

EGYPT – Helmy nejsou povinné.

ESTONSKO – Ochranná přilba není povinná.

FINSKO – Helmy jsou povinné, ale nedodržení není pokutováno.

FRANCIE – V noci a za špatné viditelnosti musí mít cyklista oblečenou bezpečnostní reflexní vestu. Cyklisté nemusí nosit ochranné helmy.

CHORVATSKO – V noci nebo za špatné viditelnosti musí mít cyklista oblečenou reflexní vestu nebo jiné vhodné oblečení. Cyklista mladší 16-ti let musí mít helmu.¨

ITÁLIE – Bezpečnostní helma není povinná. Za zhoršené viditelnosti na silnici musí mít cyklista oblečenou reflexní vestu!

LITVA – Přilba není povinná

LOTYŠSKO – Nošení helmy není povinné.

LUCEMBURSKO – Bezpečnostní helma není povinná.

MAĎARSKO – Bezpečnostní helma není povinná.

MAKEDONIE – Bezpečnostní helma je povinná.

NĚMECKO – Bezpečnostní helma není povinná.

NIZOZEMSKO – Bezpečnostní helma není povinná.

NORSKO – Bezpečnostní helmy nejsou povinné.

POLSKO – Bezpečnostní helma není povinná.

PORTUGALSKO – Bezpečnostní helma není povinná.

RAKOUSKO – Bezpečnostní helma je povinná pro děti do 12 let.

RUMUNSKO – Bezpečnostní helma není povinná.

RUSKO – Ochranné přílby nejsou povinné.

ŘECKO – Bezpečnostní helma není povinná.

SLOVENSKO – Bezpečnostní helma je povinná mimo obec. Pro děti do 15 let i v obci.

SLOVINSKO – Bezpečnostní helma do 14 let je povinná, ostatním cyklistům doporučená.

SRBSKO – Bezpečnostní helma není vyžadována.

ŠPANĚLSKO – Bezpečnostní helma je povinná na všech silnicích a mimo obce. Je zakázáno mít za kolem přívěsný vozík.

ŠVÉDSKO – Bezpečnostní helma doporučuje se, povinná je do 15 let.

ŠVÝCARSKO – Bezpečnostní helma není povinná.

TURECKO – Bezpečnostní helma je povinná.

VELKÁ BRITÁNIE A IRSKO – Bezpečnostní helma není povinná, ale doporučuje se.

Zdroj: Chraňte mozky

  g+   sdílet