RAFEX 2014 „Railway Accident Field Exercise 2014“

  g+   sdílet  

Fiktivní zemi Haná Land zasáhly intenzivní srážky. Rozsáhlé deště trvající více jak 10 dnů způsobily rozsáhlé záplavy na většině území země. Příslušné orgány krizového řízení v čele s ministerstvem vnitra nasadily do záchranných prací více jak 80 % hasičů, policistů a zdravotníků. O pomoc byla požádána i armáda, která vyslala speciální jednotky s těžkou ženijní technikou. Nejhorší situace je v regionu Přerovice, kde největší problémy způsobuje řeka Bečva. V regionu Přerovice žije více jak 100 tisíc obyvatel, což je asi 10 % obyvatel země. Region Přerovice je rovněž průmyslovým centrem s chemickým průmyslem a energetikou. V důsledku povodní byly poškozeny čističky odpadních vod a došlo ke kontaminaci povrchové vody i zdrojů pitné vody chemickými látkami a odpadními vodami. Zaplavena byla i centrální nemocnice regionu.

Vláda Haná Landu rozhodla požádat o pomoc Evropskou unii v rámci Mechanismů civilní ochrany při poskytování zdravotnické pomoci, neboť nemá dostatek zdravotníků a obává se šíření infekčních nemocí z důvodu nedostatku nezávadné pitné vody. Mezinárodní organizace vyšle do Haná Landu experty, kteří mají pomoci orgánům krizového řízení s vyhodnocením situace a koordinací pomoci přicházející z členských států Evropské unie. Česká republika nabídla Traumateam ČR (dále jen „modul AMP“). Při přesunu do fiktivní země Haná Landu musel modul AMP překročit fiktivní hranici a projít řádnou celní kontrolou.

Dne 28. května 2014 došlo v důsledku podemletí trati k nehodě osobního vlaku a stojícího vlaku převážejícího kyselinu sírovou. Během železniční nehody bylo postiženo více jak 90 osob, které byly zraněny a některé kontaminovány kyselinou sírovou. Haná Land vyslal na místo záchranné týmy, které zajišťují vyproštění a třídění zraněných osob, jejich dekontaminaci a předání do AMP k ošetření. Ošetřené osoby jsou přepravovány místními silami a prostředky do jediné specializované nemocnice v hlavním městě Olomouci.

Praktické části cvičení předcházela část štábní, procedury vyslání modulu AMP do postižené země, vyslání týmu expertů EU apod. Na praktickou část cvičení „RAFEX 2014“ bude navazovat seminář „Železnice 2014“, který je určen pro příslušníky HZS krajů a zaměstnance SŽDC. Hlavním tématem semináře budou zásady taktiky a bezpečnosti při zásahu na železnici v osobní dopravě a praktické ukázky prostředků pro vyprošťování na železnicích.

Jednotlivé cvičící složky budou v průběhu cvičení RAFEX procvičovat:

MV-generální ředitelství HZS ČR

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bude v rámci cvičení RAFEX 2014 procvičovat mechanismus aktivace a vyslání modulu AMP na mezinárodní záchrannou operaci mimo území Evropské unie, komunikaci s modulem AMP během činnosti v zahraničí a zapojení styčných důstojníků do činností v rámci Evropského koordinačního týmu civilní ochrany.

Jednotky požární ochrany a SŽDC

Jak profesionální a dobrovolní hasiči z Olomouckého kraje, tak také hasiči Správy železniční dopravní cesty, budou v rámci cvičení procvičovat vyhledávání a záchranu osob při železniční dopravní nehodě, třídění raněných metodou START, dekontaminaci velkého počtu osob, včetně zraněných cestujících a poskytování posttraumatické intervenční péče. Hasiči SŽDC budou v rámci cvičení používat speciální vyprošťovací techniku. Součástí cvičení bude také prověřit komunikaci s osobami se zdravotním postižením a s osobami nehovořícími česky. Mimo jiné bude HZS Olomouckého kraje procvičovat koordinaci záchranných a likvidačních prací s využitím štábu velitele zásahu, spolupráci s mezinárodními experty a s jednotkami HZS SŽDC. Počet cvičících hasičů z Olomouckého kraje je 103 osob, hasičů SŽDC Přerov 11 osob.

Traumateam ČR (modul AMP)

Úkolem Traumateamu ČR, čili modulu AMP, v rámci cvičení RAFEX bude vyslání sil a prostředků v souladu s aktivačními procedurami MV-generálního ředitelství HZS ČR, pozemní transport do Přerovic, překročení fiktivní hranice a absolvování celní procedury, komunikace s mezinárodním koordinačním týmem v místě události, rozvinutí modulu AMP, provádění speciálních zdravotnických činností po celou dobu přítomnosti v Haná Landu, součinnost logistické části a zdravotnické části modulu AMP, ukončení a předání činností národním orgánům postižené země a závěrečný transport zpět.

FNOL

Zraněné osoby budou v rámci cvičení přepravovány do areálu Fakultní nemocnice Olomouc nejprve hromadně autobusy a potom v rámci areálu na Oddělení urgentního příjmu nemocničními převozovými sanitními vozy. „V reálných podmínkách by samozřejmě zraněné přepravovala zdravotnická záchranná služba letecky a sanitkami přímo na urgentní příjem. My se v rámci cvičení ale nesoustředíme na rychlost přepravy zraněných k nám. Zaměřujeme se na naši vlastní schopnost přijmout velký počet raněných osob. Chceme si vyzkoušet, jak dokážeme raněné správně roztřídit a ošetřit podle vážnosti zranění. Budou tu lidé s nejtěžšími poraněními až po lehce raněné, včetně osob s narušenou psychikou, budeme pracovat pod velkým tlakem,“ popsal MUDr. Petr Hubáček, MBA, primář Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. Na urgentní příjem budou v rámci nácviku svolání i zdravotníci, kteří mají volno a budou v době cvičení mimo zdi nemocnice. Všichni si zároveň vyzkouší komunikaci v cizím jazyce, cvičení je totiž mezinárodní a figuranti budou hovořit pouze anglicky.

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Celníci si procvičí celní řízení s celní kontrolou v terénu. Zaměří se na zboží dovážené členy Traumateamu ČR do fiktivní třetí země. Bude se jednat zejména o zdravotnický materiál, léky, vybavení záchranných vozidel apod. V případě, že zmíněné zboží je využité ve prospěch obětí katastrof, bude osvobozené. Celníci však musí prověřit veškeré průvodní doklady a povolení. Pětičlenná skupina celníků včetně kynologa provede kontrolu v připraveném celním prostoru fiktivní státní hranice. V rámci akce využijeme služebního psa speciálně vycvičeného na vyhledávání drog, zbraní a střeliva.

MV-generální ředitelství HZS ČR, Skladovací a opravárenské zařízení Olomouc

Skladovací a opravárenské zařízení Olomouc poskytlo na cvičení národní základnu humanitární pomoci, které čítá několik stanů. Tyto stany využívají cvičící složky, figuranti a organizátoři jako základnu. 80 % techniky je ze skladu ve Zbirohu, zbytek z dalších šesti skladů v rámci celé ČR

Univerzita Palackého Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci poskytla na cvičení figuranty a zajišťuje jejich maskování.

Cvičení „RAFEX 2014“, kterého se zúčastnilo téměř tři sta cvičících, je největším cvičením v Olomouckém kraji za posledních deset let.

Zdroj: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

 

  g+   sdílet