Přijďte osobně podpořit rodinu Michalákových

  g+   sdílet  

123223982

 

Veřejné setkání na podporu rodiny Michalákových 

Jménem přátel Evy Michalákové, jejich dětí a širší rodiny vás srdečně zveme na veřejné setkání, které se bude konat 4. listopadu 2014 v Praze ve Vyšehradské ulici, naproti Emauzskému opatství. Sraz účastníků je v 9 hodin.

Toto veřejné setkání se koná mimo jiné u příležitosti Konference, připomínající 25. výročí přijetí Úmluvy o právech dětí. Cílem je upozornit pořadatele a účastníky konference na praxi, kdy Úmluva je sama o sobě chválihodná, není ale aplikována v zájmu dětí, ale je zneužívána proti dětem a jejich zájmům.

Později se přesuneme k norskému velvyslanectví.

Podpořte i vy navrácení Denise a Davida Michalákových zpět do České republiky a rychlé vyřešení vlekoucího se případu. Na akci bude petiční stánek. Více informací získáte na webu www.kdejemojedite.cz

Vy všichni, komu není lhostejný osud českých dětí, bratrů, kteří jsou nespravedlivě zadržovány v Norsku a dokonce stále žijí v oddělených rodinách, přijďte podpořit svou účastí bolest nejen jejich maminky. Ať už se konečně něco stane!

77875709

  g+   sdílet