Troška slušného chování za volantem toho může o svátcích hodně změnit k lepšímu

  g+   sdílet  

Angry traffic Jam_colored

Studie zjistila, že agresivní chování jednoho řidiče na silnici vyvolává dominový efekt, protože ostatní řidiči se začínají chovat podobně

Zimní počasí, mokré a zledovatělé vozovky, tma a předvánoční shon – během nadcházejících svátků čeká na řidiče stresových situací více než dost. Studie, kterou na začátku prosince zpracovala Londýnská škola ekonomie a politických věd (London School of Economics and Political Science – LSE) za podpory výrobce pneumatik Goodyear, odhalila ještě jeden méně známý stresový faktor – dominový efekt vyvolaný chováním ostatních řidičů.

Agresivní nebo bojovný způsob jízdy stresuje ostatní řidiče, kteří se pak odreagovávají na dalších řidičích a vytvářejí tak na silnici řetězec agresivity a nebezpečných dopravních situací. Ohleduplní řidiči působí přesně opačně a pomáhají na silnicích vytvářet bezpečnější a méně stresující prostředí.

Celkem 87 % z téměř devíti tisíc oslovených řidičů z patnácti evropských zemí včetně České republiky souhlasí s tím, že rozvážná a ohleduplná jízda jiného řidiče je může přimět k tomu, aby byli později na své cestě k jiným ohleduplnější zase oni. Plných 55 % jich je zase ochotno připustit, že když je při jízdě rozčiluje nebo provokuje nějaký jiný řidič, je daleko pravděpodobnější, že si později vylijí zlost na nějakém dalším. Obyčejný malý dobrý skutek nebo naopak projev agresivity tak mohou rozpoutat řetěz událostí, jejich výsledkem je buď příjemné a bezpečné, nebo naopak stresující a nebezpečné prostředí za volantem.

„Odhlédneme-li od faktorů jako jsou povětrnostní podmínky nebo únava, i řidiči v okolních vozech vytvářejí významný kontext, na nějž v průběhu cesty odpovídajícím způsobem reagujeme,“ konstatuje vedoucí výzkumného projektu, dr. Chris Tennant z LSE. „Když se dělíme s jinými řidiči o místo na silnici, často se řídíme logikou reciprocity. Jelikož je však mnoho interakcí jen velmi letmých, je tato reciprocita zpravidla nepřímá – reakce se často dočká až další řidič, s nímž se setkáme. Výsledkem je pak onen dominový efekt v jízdní dráze.“

Kvůli chování ostatních řidičů může každý začít řídit nebezpečněji

Zatímco ostatní výzkumy bezpečnosti silničního provozu byly plným právem zaměřeny na identifikaci specifické motivace řidičů, kteří mají sklony k nebezpečnému chování za volantem, nový výzkum dokládá, že je potřeba si všímat i toho, jak může chování jiných řidičů přivést k nebezpečnějšímu způsobu jízdy prakticky kohokoli – i když by ho jinak nikdo za problémového řidiče nepovažoval.

„Řidičská etiketa je pro řidiče důležitá,“ vysvětluje Chris Tennant. Při přehrávání videozáznamů vzájemných reakcí řidičů na silnici většina dotázaných řidičů potvrdila, jak důležité jsou pro ně děkovné posunky; jen méně než 10 % význam takového způsobu vyjádření vděku zpochybňuje. V rozhovorech řidiči také připouštějí, že když některý z kolegů za volantem naopak ani neuzná za vhodné jim poděkovat, zvyšuje to pravděpodobnost, že oni sami budou v další dopravní situaci jednat méně ohleduplně. Studie odhalila celou řadu různých skutků, kterými si lze ostatní řidiče znepřátelit – od náhlé změny plánu na rušné křižovatce přes jízdu v těsném závěsu a špatné používání směrovek až po nedisciplinovanost v dálničním pruhu. Řidiči v rozhovorech potvrdili, že když se s nimi setkají, sami pak tyto vzorce chování – i když obvykle nevědomě – rovněž uplatňují a podílejí se tak na spuštění dominového efektu negativního vzájemného působení.

„Na silnici se zřídkakdy nahlíží jako na společenské prostředí, a už vůbec ne jako na sociální prostředí, v němž by se mělo uplatňovat dobré vychování. Náš průzkum silniční bezpečnosti také skutečně prokázal, že mnoho řidičů vnímá ostatní vozy na silnici jen jako anonymní stroje, nikoli jako dopravní prostředky jiných lidských bytostí,“ dodává Olivier Rousseau, viceprezident společnosti Goodyear pro oblast osobních pneumatik v regionu Evropa, Blízký východ a Afrika. „Vybízíme řidiče, aby si stále připomínali, jak velký dopad má jejich vlastní chování na chování ostatních. Naše studie tvrdí, že agresivní a bojovný způsob jízdy jednoho řidiče může spustit řetěz reakcí mezi ostatními a nakonec o něco později vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci nebo dokonce nehodu, zatímco původce je již někde úplně jinde. Je úkolem nás všech, abychom takový dominový efekt na silnici pomáhali zastavit,“ uvedl Rousseau.

Různé druhy bezohlednosti

„Je mnoho způsobů, jak za volantem projevovat nedostatek ohleduplnosti: povýšeně poučovat, soutěžit, křičet, přehnaně gestikulovat nebo zastrašovat, a každý z nich dokáže eskalovat a prohlubovat bezohlednou a potenciálně nebezpečnou řidičskou kulturu. Možností, jak být za volantem zdvořilý a ohleduplný je naopak jen několik, ale všechny jsou velmi účinné – pustit jiného řidiče na přeplněné komunikaci, podívat se mu do očí a viditelně mu poděkovat, když on pustí nás, omluvit se, když někomu překážíme – to vše promazává kola ohleduplné řidičské kultury, z níž nakonec vzájemně těžíme všichni,“ uzavřel Chris Tennant.

Anketa byla sestavena tak, aby analyzovala vzájemné interakce řidičů a jejich přístup k ostatním kolegům za volantem, i to, jak se to vše projevuje na riskantnosti jejich jízdy. Byla složena z kvalitativního šetření za využití cílových skupin a rozhovorů s řidiči ve Velké Británii a v Itálii a kvantitativního online dotazování téměř 9000 řidičů v celkem patnácti zemích (Belgii, České republice, Německu, Francii, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Švédsku, Turecku, Slovinsku, Španělsku, Spojeném království a Rakousku).

  g+   sdílet