Letošní rok přinesl změny provozu datových schránek

  g+   sdílet  

Máte zřízenou datovou schránku? Pokud ano, měli byste v novém roce zpozornět. Novela o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů totiž od začátku letošního roku zavádí automatické doručení i u dokumentů soukromé povahy. Víte, co to v praxi znamená? A co dalšího v této oblasti novela zákona přináší? Časopis dTest přináší přehled základních skutečností ohledně datových schránek, o kterých se vyplatí mít přehled.

dTest-datove-schranky-Firmbee-Pixabay

Datová schránka slouží podobně jako e-mail k elektronické komunikaci. Technicky je však navržena tak, aby byla zajištěna vysoká důvěryhodnost doručovaných zpráv. „Původně byla vytvořena pouze pro jednání s úřady, v současné době ji však mohou ke vzájemné komunikaci využívat i fyzické a právnické osoby, tedy i spotřebitelé ve styku s obchodníky, případně i mezi sebou navzájem,“ popisuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Pokud vám přijde do datové schránky zpráva od úřadu, jedná se o veřejnoprávní dokument. U těch platí, že aby kupříkladu rozhodnutí o pokutě mohlo začít vyvolávat účinek, je nutné, aby Vám bylo nejprve doručeno. Pochopitelně může nastat situace, že se do své schránky nepřipojíte a poštu nepřijmete, ať už záměrně či omylem. Je třeba mít na paměti, že se v takovém případě uplatní tzv. fikce doručení, tedy že se po uplynutí 10denní lhůty bude zpráva považovat za doručenou. Bez ohledu na to, zda k tomu ve skutečnosti došlo.

Novela s účinností od Nového roku spočívá v tom, že se stejný princip nově uplatní i na komunikaci soukromé povahy, tedy tzv. poštovní datové zprávy. Posíláte odstoupení od smlouvy nebo reklamaci obchodníkovi, předžalobní výzvu dlužníkovi nebo chcete zaslat návrh smlouvy druhé straně? Pokud dotyčná osoba disponuje datovou schránkou, a pokud tato osoba bude mít datovou schránku otevřenou pro příjem poštovních zpráv, bude se vaše zpráva automaticky po deseti dnech považovat za doručenou, aniž by ji adresát otevřel. Doručení samozřejmě může nastat i dříve, stačí, aby se příjemce do své schránky přihlásil. Smyslem právní úpravy je znemožnit obstrukce při doručování. Dříve totiž mohlo docházet k tomu, že se adresát záměrně do schránky nepřihlašoval a poštu v ní nepřebíral.

Ačkoliv je díky novele nyní snazší příjemce dostihnout, změna je současně potenciálním rizikem pro každého uživatele datové schránky. Vzhledem k fikci doručení je třeba udržovat si o příchozí poště přehled, aby naší pozornosti neuniklo nic podstatného. Jak uvádí Eduarda Hekšová: „Datová schránka z povahy věci slouží k zasílání důležitých dokumentů, jejichž opomenutí pro nás může mít neblahé důsledky. Proto doporučujeme využití možností dostávat upozornění o nových zprávách na e-mail.“ Uživatel datové schránky také může příjem poštovních datových zpráv v nastavená datové schránky zakázat.

A kolik vlastně poštovní datová zpráva stojí? Za odeslání poštovní datové zprávy do datové schránky adresáta zaplatí odesílatel 5 Kč. Příjemce nic neplatí. Zasílání poštovních datových zpráv je tak rychlé, bezpečné a hospodárné. Datovou zprávu odešlete i přijmete z datové schránky kdekoliv, kde máte přístup k internetu. Pro porovnání – podle současného ceníku České pošty stojí občana odeslání ekonomického obyčejného psaní 19 Kč a odeslání ekonomického doporučeného psaní 52 Kč.

Víte také, že již nyní je některým skupinám osob zřizována datová schránka povinně? Jde kupříkladu o všechny právnické osoby či advokáty. Od roku 2023 pak budou muset s automatickým založením počítat i všechny podnikající fyzické osoby a rovněž všichni občané, kteří využívají služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) a je u nich tak dán předpoklad určité informační gramotnosti. Pokud by nepodnikající občan se založením schránky nesouhlasil, novela mu ponechá možnost si na žádost datovou schránku nechat znepřístupnit.  „Je však velmi pravděpodobné, že s ohledem na rychle postupující digitalizaci našich životů se komunikace formou poštovních datových zpráv podstatně rozšíří i u nepodnikající veřejnosti, tedy i u spotřebitelů,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Zdroj: dTest 

 

 

  g+   sdílet