Spotřebitelské organizace poskytují poradenství skupinám obyvatel ohroženým energetickou krizí

  g+   sdílet  

Podle statistických údajů EU si již v roce 2018 nemohlo v domácnosti řádně zatopit 34 miliónů Evropanů. Vzhledem k neustále se zvyšující poptávce po plynu, která se promítá do současné energetické krize i v České republice, je zřejmé, že tohle číslo v globálním měřítku ještě dále poroste.

999

To, co dnes označujeme termínem energetická chudoba, zahrnuje nejen nedostatečný přístup, ale také nemožnost dovolit si využívat energie na topení, případně i chlazení domova, vaření, osvětlení nebo používání jiných elektronických přístrojů. Energetická chudoba se tak stala tématem, které již před dvěma lety spojilo spotřebitelské organizace napříč celou Evropou. Snaha o společné řešení problému přinesla vznik mnoha poradenských míst a konzultačních linek, které mohou spotřebitelé ve všech zemích využívat.

Projekt STEP zaměřený na prevenci a řešení energetické chudoby (z anglického Solutions to Tackle Energy Poverty) je koordinován Evropskou spotřebitelskou organizací BEUC a patří mezi projekty financované v rámci evropského programu Horizon 2020. Byl zahájen v roce 2019 a spotřebitelské organizace jednotlivých zemí dostaly šanci jej využít k vybudování zázemí a pomoci pro řešení současných i budoucích problémů souvisejících s energetickou chudobou. V každé zemi byla zřízena telefonická linka sloužící k poradenství a konzultaci v oblasti energií. Spotřebitelé mohou tyto linky využívat nejen pro dotazy, jak si poradit v konkrétní situaci, ale také k získání doporučení, jak při zacházení s energiemi ušetřit, jak se vyznat ve vyúčtování či nepřehledné smlouvě anebo jak správně učinit kroky, které jim pomohou např. změnit dodavatele atp.

dTest jako národní partner projektu STEP zajistil až dosud 260 individuálních konzultací a v loňském roce uspořádal 8 workshopů pro ohrožené skupiny obyvatel. „Současně jsme proškolili 30 pracovníků dalších neziskových organizací, které se zabývají poradenstvím přímo v terénu. Vzhledem ke stále trvajícím omezením však musely být některé osvětové i poradenské aktivity přesunuty do online prostředí a dTest kromě seminářů a internetového dotazníku spustil také chatbot,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová a podotkla, že pro ohrožené skupiny obyvatel často není snadné získat přístup ke všem využívaným technologiím, proto i nadále funguje telefonní linka, běžná spotřebitelská poradna i energetická poradna na individuální bázi. „Připravujeme i další prezenční workshopy, které jsou pro spotřebitele zpravidla nejlákavější,“ uvedla Hekšová.

Pokud se tématem energetické chudoby či problematikou energií zabýváte, máte dotaz anebo máte ve svém okolí někoho, komu bychom v této oblasti mohli pomoci, můžete se na dTest kdykoli obrátit, ať již elektronickou cestou: dtest@dtest.cz, anebo telefonicky na pevnou linku: 222 767 224, a to každý všední den od 9 do 16 hodin.

Zdroj: dTest

 

 

  g+   sdílet