Vizualizace pro Univerzitu obrany Brno

  g+   sdílet  

Univerzita obrany Brno, Katedra ochrany obyvatelstva se stala dalším uživatelem profesionálního softwaru XVR 3D pro simulaci mimořádných situací a jejich řešení. Zařadila se tak mezi progresívní světové univerzity, které se vzděláváním krizových manažerů a odborníků IZS  zabývají.

Pomocí programového vybavení lektor nyní může vizualizovat celou řadu událostí, od jednoduchých až po zcela komplexní, pohybovat se studentem přímo ve virtuálním prostředí, učit jej vyhodnocovat  danou situaci dle zcela konkrétních poznatků, nastavovat řešení, vydávat potřebné pokyny, komunikovat . Zcela zásadní je možnost jasně dynamicky znázornit důsledky rozhodnutí a naopak vizualizovat efektivitu optimálního řešení. Program je zcela univerzální a dovoluje výcvik  pre- i postgraduální, pro příští odborníky IZS, krizové manažery ve státní i podnikatelské sféře, bezpečnostích službách, městské policii, zdravotnictví, dopravě, vojenství atp.

  g+   sdílet