Férové podmínky pro uživatele internetu

  g+   sdílet  

tarif

Sdružení dTest přispělo do veřejné diskuse o pravidlech pro řízení provozu v telekomunikačních sítích. Cílem dokumentu, který vzniká na půdě ČTÚ, je mimo jiné zajištění účinné kontroly operátorů ve vztahu ke spotřebitelům. Podmínky poskytování internetového připojení by tak do budoucna měly být transparentní a pro spotřebitele bezpečnější.

Sdružení dTest zaslalo Českému telekomunikačnímu úřadu připomínky k návrhu dokumentu „Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu“ s cílem zajistit dostatečnou kontrolu chování operátorů vůči zákazníkům a větší informovanost spotřebitelů o nabízených a poskytovaných službách. V současné době jsou některé zájmy operátorů v příkrém rozporu se zájmy zákazníků. Hlavním cílem připomínek dTestu tedy je, aby nabídky operátorů byly jasné, pravdivé a pro spotřebitele férové.
„Vítáme, že ČTÚ chce jasně definovat pojmy a podmínky jejich použití. Často se setkáváme s tím, že například pojem „neomezený internet“ nemá s neomezenou službou mnoho společného,“ říká Miloš Borovička, právní poradce dTestu. „Nepochybujeme rovněž, že by operátoři rádi blokovali aplikace typu Skype, které umožňují telefonovat zdarma. Aby měl zákazník možnost účinné obrany, je velmi důležité vytvořit pro dozorové orgány podmínky umožňující jednotlivé postupy kontrolovat a případné prohřešky nekompromisně postihovat,“ zdůrazňuje Miloš Borovička.

Zdroj: dTest

  g+   sdílet