Blesková výměna – opravdu se tato služba vyplatí?

  g+   sdílet  

Zákon prodejcům nařizuje, aby reklamaci řešili bez zbytečného odkladu. Pokud jste však v minulosti reklamovali zboží, možná víte, že se reklamační proces může podobat boji s větrnými mlýny. Prodejci proto přišli se službou, v rámci které vám vadné zboží okamžitě vymění za nové. Je to ale opravdu tak výhodné?

Objeví-li se na výrobku během dvou let od zakoupení vada, máte právo obrátit se na prodejce a zboží u něj reklamovat. Prodejce má následně povinnost vadu posoudit a reklamaci vyřídit. „Je důležité si uvědomit, že pokud lze výrobek snadno opravit, může být reklamace vyřízena opravou. Prodejce nemusí hned automaticky vrátit peníze či dodat nový kus zboží,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Je pravda, že reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů. Často se ale opomíjí skutečnost, že zákon prodejci ukládá, aby reklamaci řešil bez zbytečného odkladu. Vyřízení reklamace až třicátý den lhůty by tak mělo být spíše výjimečnou záležitostí. „Ne všichni prodejci se ale tímto pravidlem řídí, a spotřebitelé tak často musí podstupovat dlouhé reklamační procesy, a to i v banálních záležitostech,“ dodává Lukáš Zelený.

V posledních letech proto prodejci uvedli na trh službu takzvané bleskové či okamžité výměny. Na první pohled to vypadá velmi lákavě. Spotřebitelům povětšinou slibují, že jejich reklamace bude vyřízena ještě týž den a že namísto možné opravy jim bude dodán nový kus daného výrobku. Při bližším zkoumání jsou však podmínky služby přinejmenším zarážející, nápadně totiž připomínají podmínky zákonné reklamace.

Služba je poskytována po dobu 24 měsíců od koupě, podmínkou pro její uplatnění je vada věci a nevztahuje se na mechanické poškození. V čem by tedy měly spočívat výhody této mnohdy nadstandardně placené služby? Prodejci uvádí, že výhodou je okamžité vyřízení, které spočívá v poskytnutí nového kusu zboží. Zákon však již obdobnou situaci upravuje. Pokud je vada výrobku snadno rozpoznatelná a oprava nepřichází v úvahu, má prodejce povinnost dodat nový kus zboží, nebo vrátit zákazníkovi peníze. „Spotřebitel by v tomto případě prakticky platil za to, že prodejce reklamaci vyřídí řádně podle zákona. Reklamaci má prodejce řešit bezodkladně a hlavně bezplatně,“ říká Zelený.

Mohlo by se zdát, že výhodou této služby je alespoň rychlost vyřízení. Problém však nastává, pokud nelze na první pohled určit, zda se jedná o vadu výrobku či o mechanické poškození. Prodejci si v tomto případě vyhrazují možnost posouzení výrobku technikem. Takový postup je poměrně častý, jak vyplývá ze stížností zákazníků. Posouzení však může trvat i několik dnů. Nabízí se tedy otázka, zda má v této situaci služba vůbec nějaký přínos a nejedná se o nekalou obchodní praktiku.

„Z našeho průzkumu vyplynulo, že tuto službu aktuálně poskytuje valná většina prodejců elektroniky. Cena i podmínky služby se obchod od obchodu liší. Problémy, které jsme nastínili výše, jsou jim však většinou společné. Spotřebitelé by si měli před zakoupením služby vždy prostudovat podmínky jejího poskytování. Jinak mohou být nemile překvapeni, na co vynaložili své finance,“ uzavírá Lukáš Zelený.

Zdroj: dTest

 

 

  g+   sdílet