Dopady dopravních nehod: Poranění dětí při nehodách

  g+   sdílet  

Děti jsou v dopravním provozu mnohem více zranitelné. Příčinou je jejich stále ještě nedokončený mentální vývoj a také fyzické dispozice. Zdravotní následky dětí při dopravních nehodách proto bývají v mnoha případech velmi vážné.

 5 (6)

Z pohledu statistik Portálu nehod bylo jen za minulý rok na českých silnicích vyšetřováno přes 1500 dopravních nehod s účastí a zdravotními následky u dětí do 14 let. Více než polovina z nich byla spolujezdcem v automobilu a téměř čtvrtina v roli chodce. V případě těžkých zranění dětí, které svým neopatrným jednáním zavinili dopravní nehodu, se ze 59 % jednalo o chodce ve 30 % šlo o cyklisty. Ať už se nehody týkaly dětí coby chodců či cyklistů, v převážné většině bylo příčinou takových dopravních nehod.

Za příčinami dopravních nehod dětí stojí jejich stále probíhající mentální vývoj s výrazně menšími životními zkušenostmi, nižší schopností vyhodnotit rizika svého chování v provozu a také prodloužená reakce na nečekané situace. Vzhledem k menšímu vzrůstu dětské postavy bývají následky těchto dopravních nehod často mnohem závažnější, než je tomu u dospělých. Do velkého ohrožení zdraví se tak při nárazu dostávají oblasti břicha, hrudníku a hlavy, kde jsou uloženy životně důležité orgány.

 4 (5)

Například při stlačení dutiny břišní větším nárazem může dojít k vnitřnímu poranění – především sleziny nebo jater. Těmto typům zranění je potřeba u nehody věnovat velkou a neustálou pozornost. Na první pohled totiž nemusí vypadat závažně, avšak rizikem je vnitřní krvácení či infekční komplikace. Děti jsou při probíhajícím vývoji a růstu orgánů také velmi citlivé na nedostatek kyslíku, například vlivem nárazu na hrudník s možností protržení pohrudnice a následným vznikem pneumotoraxu. I zde platí pravidlo neustálého sledování zraněného z titulu možných skrytých zranění, a to i přes skutečnost, že dětský hrudník je poměrně pružný a nemusí tak dojít k poranění žeber nebo hrudního koše.

 3 (7)

Nejvíce kritické je však fatální poranění hlavy, na které při nehodě umírá nejvíce dětí ve stáří více než jednoho roku. U novorozenců se stářím do 12 měsíců je to třetí nejčastější příčina úmrtí. Oproti zbytku těla má dítě těžší a větší hlavu než dospělý, což vede při nárazech a pádech k jejímu častějšímu poranění. Při nárazu hlavy na pevnou překážku tak hrozí vysoká pravděpodobnost poranění lebky, často provázené krvácením do prostorů mezi obaly mozku nebo přímé poranění mozkové tkáně. To je také hlavním důvodem k povinnému vybavení helmou u cyklistů do věku 18 let.

 2 (2)

„Vlivem relativně velkého tělesného povrchu v poměru k hmotnosti dochází při nehodě u dítěte k brzkému podchlazení. Řešením je příkladně bunda umístěná pod dětským tělem v kombinaci s použitím termofolie z autolékárničky,“ připomíná první pomoc při zranění dítěte Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš a dodává: „Rizikem u nehod však může být také infekce, a proto doporučujeme poskytování pomoci v latexových rukavicích rovněž z autolékárničky. Důležité pro zachování životních funkcí je však stabilizovat polohu těla, případně zastavit vážnější krvácení s neustálým monitorováním stavu dítěte až do příjezdů záchranářů. Mluvíme-li o prevenci, musí být vybavení helmou u dětských cyklistů nebo jejich připoutání bezpečnostními pásy v sedačce uvnitř vozidla pro rodiče naprostou prioritou.“

O Portálu nehod:

Tento web již necelé dva roky přispívá k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Přináší široké i odborné veřejnosti užitečné informace pro prevenci nehodovosti na českých silnicích. Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, kde je možné zobrazit si i místa s četnějšími nehodami právě motorkářů. Provozovatelem Portálu nehod je DataFriends. Projekt vznikl za podpory fondu zábrany škod a za vstřícné spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů. Více informací: www.portalnehod.cz.

02-logo-ttz (1)

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici a nově informuje také o dopadech dopravních nehod na zdraví člověka. Více informací: www.tytozvladnes.cz

01-logo-zk (3)

Kampaň „Ty to zvládneš – dopady nehod“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O fondu zabrány škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

  g+   sdílet